Pravila korištenja web platforme Javna rasprava Lokal

Kako bismo na web platformi Javna rasprava Lokal održali red i diskusije na primjerenom nivou, pozivamo korisnike/ce web platforme Javna rasprava Lokal da se u međusobnoj komunikaciji i diskusijama pridržavaju dole navedenih pravila, te da svojim stavovima, pitanjima i odgovorima utječu na druge da ih se pridržavaju.

Na web platformi Javna rasprava Lokal neće biti dopušteno:

  • kršenje Ustava i zakona Bosne i Hercegovine (posebno Vam skrećemo pažnju na korištenje jezika mržnje, pozivanje na mržnju ili diskriminaciju, rasnu, nacionalnu, diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, narodnosnu i vjersku netrpeljivost, kršenje i nepoštivanje ljudskih prava, opravdavanje ili veličanje krivičnih djela, kršenje autorskih prava, zadiranje u lični i porodični život i sl.);
  • iznošenje nepotrebnih informacija koje nisu u vezi sa temom o kojoj se raspravlja, postavljanje pitanja i davanje odgovora na način neprimjeren platformi (uključuje i neprimjerena pitanja/odgovore);
  • vrijeđanje (načelnika/ce, predsjedavajućeg/e i članova/ica vijeća, građana/ki) i namjerno provociranje svađe na osobnom nivou, pokretanje nacionalnih, vjerskih i sličnih sukoba, korištenje psovki i drugih neprimjerenih riječi;
  • ometanje rada administratora platforme (ignoriranje upozorenja, vraćanje izbrisanih pitanja/odgovora i sl.);
  • otvoreno promoviranje političkih stranaka/partija, organizacija i slično (otvorena podrška općinskih predstavnika na osnovu partijske/stranačke pripadnosti i ideologije).

Svaka tema može, zbog potrebe održavanja reda i mira na forumu, imati svoja posebna, interna pravila.

Sva pitanja/odgovori su osobna mišljenja njihovih autora/ica, a ne vlasnika platforme, uredništva platforme ili Udruženja građana “Zašto ne”, te samim time ne predstavljaju stav U.G. “Zašto ne” ili platforme Javna rasprava Lokal, nego isključivo stav autora/ice.

Administratori platforme neće dozvoliti da pitanja/odgovori koji ne ispunjavaju gore navedena pravila budu objavljeni na platformi Javna rasprava Lokal. Molimo i korisnike/ce platforme da nam prijave svako pitanje/odgovor za koji smatraju da krši gore navedena pravila na e-mail: [email protected]

Uredništvo i administratori platforme Javna rasprava Lokal se obavezuju da će držati tajnim sve podatke koje korisnici/e platforme ne žele objaviti. Ovo se prvenstveno odnosi na podatke nosilaca/teljki javnih funkcija koji nam se dostavljaju putem informacionih formulara (osobne e-mail adrese, kontakt-telefoni i sl.)

Osim kontrole (brisanja) neprimjerenog sadržaja (pitanja i odgovora), moderatori i administratori, ukoliko to smatraju prikladnim, ovlašteni su zaključavati teme tako da se u njima ne mogu objavljivati nove poruke, te premiještati teme u druge forume ili ih razdvojiti u dvije ili više tema.

Ako se slažete s ovim pravilima, možete nastaviti s registracijom.

Zahvaljujemo Vam na pažnji i želimo Vam ugodan boravak na našoj web platformi.

Prijavite se ili registrujte kako biste direktno komunicirali sa načelnikom/com i članovima/icama općinskog vijeća.