Радоје Ћупина

0%
Број питанја: 0
Број одговора: 0
Странка
СДС
Кратка биографија
Функција
Број освојених гласова
117
;
;