Nova staza za bicikliste i rekreativce


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

94%
6%

29

GLASAJ

2

14.02.2024.

Predlagač/ica: Grad Goražde
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Kultura i sport
Status: Realizacija u toku

Gradska uprava Goražda najavila je dalje radove na uređenju sportsko-rekreativne staze kroz Goražda. Riječ je o stazi za koju je studija urađena uz podršku OSCE-a i koja je na istom projektu okupila Goražde, Novo Goražde, Ustikolinu i Foču.

”Grad Goražde je već dvije godine intenzivno radio sa još tri susjedne opštine na zajedničkoj gradnji biciklističke staze koja je direktno finansirana projektom od strane OSCE-a. Napominjem da je Grad Goražde zajedno sa Gradskim vijećem proglasio javni interes za prostor nekadašnje pruge, tako da će na tom lokalitetu od pravca Ustiprača–Goražde–Ustikolina prema Foči biciklistička staza biti prohodna 46 km. Na to smo ponosni, to je još jedno jačanje integriteta svih ovih općina koje zajedničkom saradnjom stvaraju osnovne preduslove za rađanje biciklističkog turizma“, izjavio je za RTV BPK Goražde gradonačelnik Ernest Imamović. Podsjetio je da je davno završen idejni i glavni projekt za stazu koja će prolaziti trasom stare željezničke pruge, da je revizija urađena, te je najavio učešće prijatelja Goražda u novim radovima.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 14.05.2024.
Privodi se kraju izgradnja nove stambene zgrade s 24 stambene jedinice
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 14.05.2024.
Baza za umrežavanje dijaspore s Gradom Goražde
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Saradnja 26.04.2024.
Saradnja između Grada Goražda, Opštine Čajniče i Opštine Pljevlja
100%

7

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Ernest Imamović
SDP BiH
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca