Sve inicijative/odluke u proceduri
Inicijativa/odluka
88%
12%
Dodjela sredstava udruženjima koja okupljaju boračku populaciju
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 10.01.2022.
Inicijativa/odluka
100%
Sufinansiranje projekata na području Goražda
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 05.01.2022.
Inicijativa/odluka
100%
Održani trening i obuka za gradske vijećnike/ce
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 21.12.2021.
Inicijativa/odluka
100%
Ledena ploha u Goraždu
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 18.12.2021.
Inicijativa/odluka
0%
BPK Goražde: Zajednički Operativni centar civilne zaštite
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 14.12.2021.
Inicijativa/odluka
100%
Izdvojena sredstva za zagrijavanje gradske dvorane
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 09.12.2021.
Inicijativa/odluka
100%
Inicijativa/odluka
100%
Potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Gradom Sarajevo
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 16.11.2021.
Inicijativa/odluka
100%
Go Green: 1.000 sadnica na Hranjenu
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 03.11.2021.
Inicijativa/odluka
25%
75%
Podizanje svijesti o značaju imunizacije u Goraždu
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 28.10.2021.
Inicijativa/odluka
96%
4%
Bežični internet u Gradu Goražde
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 25.10.2021.
Inicijativa/odluka
100%
Dodjela jednokratne pomoći majkama/porodiljama novorođenčadi
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 22.10.2021.
Inicijativa/odluka
100%
Grad Goražde: Beneficije za socijalnu zaštitu
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 22.10.2021.
Stranica 1 od 1