Pitanje:

Šta je sa vašim obećanjem ako građani žele ukidanje komunalne takse da će te istu ukinut, građani su svoje mišljenje iskazali kroz peticiju poslanika Ibrahima Delića, većina građana je protiv te takse?

Odgovor:

Poštovani,

Gradsko vijeće Grada Goražda će se očitovati o građanskoj inicijativi za ukidanje komunalne naknade.

Ernest Imamović

80%
Broj pitanja: 139
Broj odgovora: 111
Stranka
SDP BiH
Kratka biografija
Funkcija
Gradonačelnik
Broj osvojenih glasova
3841
;