Pitanje:

Planirate li riješiti slivne rešetke u Vinarićima koje godinama su zapuštene pune šuta graševinskog, odpada i svega pogotovo rešetke na svakom sokaku ispod bekta, ulice šatorak, Himze Ćurevca itd?

Odgovor:

Poštovani,

Planiramo rješavati komunalne probleme na području cijelog grada.

Ernest Imamović

80%
Broj pitanja: 139
Broj odgovora: 111
Stranka
SDP BiH
Kratka biografija
Funkcija
Gradonačelnik
Broj osvojenih glasova
3841
;