Pitanje:

Šta planirate uradit povodom lošeg zraka u našem gradu svake godine je sve gore i gore?

Odgovor:

Poštovani,

Navedeni problem se mora rješavati sa mogučnošću drugaćijeg zagrijavanja u gradskom dijelu. 

S poštovanjem

Ernest Imamović

88%
Broj pitanja: 126
Broj odgovora: 111
Stranka
SDP BiH
Kratka biografija
Funkcija
Gradonačelnik
Broj osvojenih glasova
3841
;