Pitanje:

Da li je istina da vijećnici u Goraždu imaju najveće paušale u državi. I da li je realno da za 2-3 sjednice uzimate toliki novac dok većina građana radi mjesec dana za manje novca ?

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Bajro Obuća

0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Kratka biografija
Funkcija
Predsjedavajući Gradskog vijeća
Broj osvojenih glasova
418
;