GPS narukvice za djecu s poteškoćama u razvoju – spektar autizma


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

62

GLASAJ

0

30.11.2022.

Predlagač/ica: Vedad Deljković
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: U proceduri

Gradski vijećnik Vedad Deljković je na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, održanoj 26.10.2022. godine, podnio inicijativu da Grad Sarajevo finansira nabavku GPS narukvica za djecu s poteškoćama u razvoju – spektar autizma.

Vijećnik Deljković je u obrazloženju inicijative istakao da se u Sarajevu u zadnje vrijeme izgubio veći broj djece navedenih kategorija, za kojima je potraga, na svu sreću, sretno okončana. Međutim, vijećnik je napomenuo da su stres i trauma koje preživi izgubljeno dijete, ali i njegovi roditelji, neiskazivi riječima, što se nabavkom GPS narukvica jednostavno može spriječiti. 


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 15.07.2024.
Studentske kartice u KS omogućit će određene pogodnosti
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 19.06.2024.
Inicijativa za obnovu fasada koje okružuju Trg Susan Sontag i zgradu Privredne banke Sarajevo
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 19.06.2024.
Inicijativa za postavljanje odgovarajućih kanalica kod polazne stanice žičare
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Vedad Deljković
SDA
Vijećnik
Benjamina Karić
SDP BiH
Gradonačelnica
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca