Filter: Gradonačelnica i vijećnici
Načelnik
Benjamina Karić
Stranka: SDP BiH
82%
Broj pitanja: 40
Broj odgovora: 33
Anja Margetić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Haris Bašić
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Predsjedavajući vijeća
Jasmin Ademović
Stranka: NIP
50%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 1
Gradsko vijeće
Almedin Miladin
Stranka: NIP
100%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 2
Alem Logo
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Biljana Lazarević
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Danijela Šahat
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Samir Bejić
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Toni Vukadin
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mirela Džehverović
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nihad Uk
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ratko Orozović
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Amra Zulfikarpašić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Adi Škaljić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Srđan Simonović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Vedad Deljković
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Lajla Ćosović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Alma Čengić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Srđan Srdić
Stranka: Nezavisni kandidat
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Željko Majstorović
Stranka: Nezavisni kandidat
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Jasmin Skorupan
Stranka: Nezavisni kandidat
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Enisa Spahić
Stranka: Nezavisni kandidat
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Muamer Mekić
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Elvedin Korora
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Dragan Stevanović
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Seid Škaljić
Stranka: NES
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Vedran Dodik
Stranka: SzSG
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Marijela Hašimbegović
Stranka: DF-GS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Drago Jurić
Stranka: USD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Bajro Biber
Stranka: BOSS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0