Filter: Gradonačelnica i vijećnici
Gradonačelnica Grada Sarajevo
Benjamina Karić
Stranka: SDP BiH
53%
Broj pitanja: 74
Broj odgovora: 39
Zamjenik Gradonačelnika/ce
Anja Margetić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Haris Bašić
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Predsjedavajući vijeća
Jasmin Ademović
Stranka: NIP
50%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 1
Gradsko vijeće
40%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 2
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Postavi pitanje
Srđan Srdić
Stranka: Nezavisni kandidat
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Postavi pitanje
Jasmin Skorupan
Stranka: Nezavisni kandidat
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Postavi pitanje
Danijela Šahat
Stranka: Samostalni vijećnik/ca
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Postavi pitanje
Željko Majstorović
Stranka: Nezavisni kandidat
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Postavi pitanje
Enisa Spahić
Stranka: Nezavisni kandidat
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0