Haris Bašić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
NIP
Kratka biografija

Odlukom Gradskog vijeća, a na prijedlog Naroda i pravde, Haris Bašić je zamjenik gradonačelnice Sarajeva.

Rođen je 1974. godine u Sarajevu. Na Anglo-američkom univerzitetu u Pragu diplomirao je na poslovnoj ekonomiji. Titulu magistra stekao je iz upravljanja državom i humanitarnih poslova na zajedničkom master programu Univerziteta Sarajevo, “La Sapienza” Rim, Beograd.

Od 2015. do 2018. bio je ambasador BiH u Kraljevini Danskoj te nerezidentni ambasador BiH za Litvaniju i Latviju. Od 2010. do 2015. bio je savjetnik i šef Kabineta člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda.

U Centru za međunarodni razvoj Univerziteta New York, USAID projekat podrške parlamentima u BiH radio je kao ekspert u oblasti istraživanja i edukacije. Predavač iz oblasti poslovne ekonomije bio je na brojnim međunarodnim univerzitetima.

Bašić je obavljao funkciju ministra privrede u Vladi KS u mandatu 2018.-2020. Oženjen je i otac troje djece.

Izvor: Grad Sarajevo

Funkcija
Zamjenik gradonačelnice
;
;