Srđan Simonović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Grad Sarajevo
Kratka biografija
Izborna jedinica
137
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
741