Dragan Stevanović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDP BiH
Parlament
Grad Sarajevo
Kratka biografija
Izborna jedinica
136
Funkcija
Zamjenik pred. GV
Broj osvojenih glasova
529