Lajla Ćosović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
NIP
Kratka biografija
Funkcija
Vijećnica
Broj osvojenih glasova
1389
;
;