Almedin Miladin

100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Stranka
NIP
Parlament
Grad Sarajevo
Kratka biografija
Izborna jedinica
137
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
712
Pitanje:

Poštovani, vezano za Vašu inicijativu da se dozvoli gradnja na Trebeviću, da li to znači da od Trebevića hoćemo da napravimo novu Tibru sa Bjelašnice?

Odgovor:

Bez Tibri na Trebevicu , mada je vec napravljen Urbicid na podrućjju Trebevića . Obnoviti dom za invalide , dom za izvidzaće i približiti Trebević obićnom gradzaninu . Samo pogledajte cijene kafe , ćaja , kolača itd . Moja incijativa je bila u tom pravcu , naravno poštujući propise zašticenog područja . Što sam i obrazložio kada sam podnosio incijativu . 

Sva direktna pitanja