Seid Škaljić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
NBL
Kratka biografija
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
1378
;
;