Jasmin Skorupan

0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Stranka
Nezavisni kandidat
Kratka biografija
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
305
;
Pitanje:

Poštovani, Pokrenuti javni prevoz da ima sa aerodroma ,trasa trolejbusa 400 metara od aerodroma teško 400 metara žice i bandera postaviti onda Bus do Stupa gdje ima uređen pristup stanici sa torbama a ne gledam A transverzalom vuku torbe do trolejbusa a prije toga cestu preći kod aerodroma Lutrija ko u ratu pazi snajper ... stvarno smješno toliko godina nije čudo što bira Tuzlu i jeftiniji kombi od Tuzle do Sarajeva pred vrata nego od Aerodroma Sarajevo do relacije u Sarajevu mene stid....odseliti u Tuzlu a ne EU ....treba one kombije iz Tuzle angažirati za prevoz.

Pitanje na inicijativi/odluci: Inicijativa za postavljanje cjenovnika taksi-usluga na Međunarodnom aerodromu Sarajevo

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva pitanja po inicijativama/odlukama

;