Mirela Džehverović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
NS
Kratka biografija
Funkcija
Zamjenica pred. GV
Broj osvojenih glasova
521
;
;