Alem Logo

0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Stranka
NIP
Kratka biografija
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
2834
;
Pitanje:

Sadašnja signalizacija se ne poštuje, početi kažnjavati i registracija romobila kao istočno Sarajevo 20 KM jednokratno, saobraćajna kultura u školama , polaganje testova i za vozače romobila od 15 godina, mlađi zabrana vožnje ili dvoje da se vozi i visoke kazne za ukidanje blokade za brzine veće od 25 km/h ....što prije dok nema nastradalih.

Pitanje na inicijativi/odluci: Signalizacija na biciklističkoj stazi na području općine Novo Sarajevo

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva pitanja po inicijativama/odlukama

;