Danijela Šahat

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
NIP
Parlament
Grad Sarajevo
Kratka biografija
Izborna jedinica
139
Funkcija
Vijećnica
Broj osvojenih glasova
775