Benjamina Karić

66%
Broj pitanja: 32
Broj odgovora: 21
Stranka
SDP BiH
Parlament
Grad Sarajevo
Kratka biografija

Benjamina Karić rođ. Londrc- rođena u Sarajevu 1991. godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2013. god., magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2014. godine. Tema magistarskog rada je: "Pravni položaj Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1945. godine". Dobitnica je priznanja srebrena značka na Univerzitetu u Sarajevu, za izuzetan uspjeh tokom dodiplomskog i postdiplomskog studija. Uporedo studirajući, godine 2015. diplomira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju na temi: "Analiza Gajevih Institucija". Godine 2018. doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, na katedri za historiju države i prava. Tema doktorske disertacije je: "Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu".

Najmlađi je doktor pravnih nauka u Bosni i Hercegovini i prvi poslijeratni doktor klasičnog rimskog prava.

Aktivno govori engleski i njemački jezik. Autor je preko pedeset publikacija, knjiga, članaka, te prevoda i prikaza. Najznačajnije knjige su: 1. Pravni položaj Jevrejske zajednice u BiH od 1918. do 1945. godine, University Press, Sarajevo, 2017. 2. Prevod sa latinskog jezika: Mali izborni priručnik, u: Samir Aličić, Ivana Jaramaz Reskušić, Kvint Tulije Ciceron IZBORNI PRIRUČNIK sa govorima Marka Tulija Cicerona o izbornoj korupciji, University press, Sarajevo, 2018. 3. Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu“, University Press, Sarajevo, 2020. 4. Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta, grupa autora, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2014. Učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama. Osnivač je i član Udruženja "BATHINVS" čiji je cilj izučavanje i promoviranje Ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija, član je Balkanske asocijacije za Rimsko pravo "Societas pro Iure Romano", član Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, član kluba Rotary International Delta Sarajevo.

Član SDP BiH je od 2010. godine a potpredsjednik SDP BiH od 2019. godine.

Prošla je sva akademska zvanja, od demostratora, asistenta, višeg asistenta i docenta. Zaposlena je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, u svojstvu docenta, na katedri za Historiju države i prava. Od 2019. godine obnaša funkciju prodekana za nastavu. Voditelj je Odbora za kvalitet na Pravnom fakultetu. Dobitnica je nekoliko priznanja za izuzetno zalaganje i doprinos u razvoju nastavne i naučne djelatnosti. Na Pravnom fakultetu Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu angažovana je u svojstvu eksperta u praksi.

Udata je i majka jednog djeteta.

Izvor: Grad Sarajevo

Izborna jedinica
-
Funkcija
Gradonačelnica Grada Sarajevo
Pitanje:

Poštovana,Prije svega Vam čestitam na ispoljenoj energiji i zalaganju da Sarajevo dobije spomenik Kralju Tvrtku I.Na osnovu informacija da je odabrano idejno skulptoralno rješenje spomenika koji će biti postavljen u parku iza zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine (k.č. 1608, K.O. Sarajevo IV) mišljenja sam da je predmetni park koji se nalazi između zgrada Zemaljske vlade isuviše distanciran i zaklonjen od glavnih gradskih saobraćajnica odnosno frekventnih pješačkih tokova. Iako posjeduje značajne hortikulturne vrijednosti, predmetni park zbog svoje izolovanosti ne odgovara pozicioniranju spomenika najznačajnijem vladaru srednjevjekovne bosanske države. Stoga sam mišljenja da je potrebno, bez dovođenja u pitanje izabranog skulptoralnog rješenja, preispitati mogućnost da se predmetni spomenički sadržaj ipak pozicionira na prostor Malog parka (k.č. 1601/1, K.O. Sarajevo IV). Biste pisaca koje su pozicionirane u koncentričnom polukrugu oko cvijetnjaka kao najistaknutijeg dijela Malog parka nisu nepremostiv problem jer je biste takođe moguće zadržati u koncentričnom polukrugu donekle povećanog radijusa oko spomenika Kralju Tvrtku I. Mali park objedinjuje sve neophodne kvalitete za spomenik Kralju Tvrtku I. Prostor se nalazi uz Titovu ulicu koja se kao glavna ulica u Sarajevu odlikuje frekventnim kolskim i pješačkim saobraćajem. Postojanje stajališta javnog gradskog saobraćaja u neposrednoj blizini uzrokuje određena čekanja kao i zadržavanje ljudi, što od predmetnog prostora stvara mjesto susreta i okupljanja ljudi. Prostor Malog parka je u osovini glavnog pročelja zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine, a sam park posjeduje potrebni kvantitet i kvalitet zelenila koji bi oplemenjivao ambijent spomenika Kralju Tvrtku I.S poštovanjem i nadom da ćete imati razumijevanja za iznesene argumente,Ismet Krzović, dipl.ing.arh.

Odgovor:

Poštovani,

Zahvaljujem se na Vašem upitu. Grad Sarajevo je pokrenuo aktivnosti na podizanju spomenika bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću i kao prvi korak uzete su u obzir lokacije utvrđene “Elaboratom o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen obilježja i spomen-ploča na području grada Sarajeva”, a koji su od interesa za Grad Sarajevo.  

Razmatrajući prijedloge mogućih lokacija za spomenik Kralju Tvrtku I Kotromaniću, Komisija za spomenike Gradskog vijeća je odabrala lokaciju - Park između zgrada Zemaljske vlade, u ulici Mis Irbina, na k.č. 1608 K.O. Sarajevo IV. Glavni argumenti za ovu lokaciju su što ista nema nikakvih prepreka za realizaciju podizanja spomenika kralju Tvrtku (nema drugih spomeničkih sadržaja, fontana ili sl.), nalazi se u neposrednoj blizini zgrade Predsjedništva i zgrade Kantonalnih insitucija za razliku od lokacije u ulici Maršala Tita  koja prema Elaboratu podrazumijeva izmiještanje bisti pisaca koje su u ovom parku postavljene.  

Odabrana lokacija je bila predmetom tenderske procedure, čije skulptorsko rješenje je usklađeno sa istom i kao takvo odabrano od strane stručne komisije.  

S poštovanjem,

Benjamina Karić

Pitanje:

Postovana gradonačelnice, obzirom na jednoglasnu odluku GV, zanima me da li slijedi bjelašnizacija ili tibraizacija Trebevića? Lijep pozdrav Nebojsa

Odgovor:

Poštovani,

Aktivnosti Grada Sarajeva na planini Trebević su usmjerene isključivo ka cilju revitalizacije i obnove prijeratnih građevina, počevši od obnove Trebevičke žičare, do Astronomske opservatorije sa Bistrik kulom i Bob staze. Pomenuti objekti datiraju iz sada već značajne prošlosti od austrougarske do 80-tih godina prošlog vijeka.  Naime, planina Trebević je u obuhvatu Zaštićenog pejzaža Trebević, čija uspostava ima za cilj očuvanje i unaprjedjenje svih elemenata fizičkogeografskog i biološkog diverziteta u zoni ovog zaštićenog područja, te otklanjanja i sprječavanja eksploatacije i aktivnosti koje mogu dovesti do narušavanja prirode. 

S poštovanjem,

Benjamina Karić

Pitanje:

Poštovana gradonačelnice,Svjedoci smo izuzetno loseg stanja pjesackih staza u nasem gradu a cini se da su u posebno losem stanju one na podrucju opcine Stari Grad te opcine Centar. Da li postoji sansa da se iste u dogledno vrijeme srede kako prilici jednom glavnom gradu. Poplocavanjem i izborom adekvatnih stubica za sprecavanje parkinga (umjesto onih zutih). Trenutni trotoari su u velikoj mjeri asfaltirani, asfalt je nekvalitetan i predstavlja veliko ruglo.

Odgovor:

Poštovani,

skladu sa Vašim upitom kojim nam ukazujte na loše stanje pješačkih staza u našem gradu, nažalost moramo Vas obavijestiti da Grad Sarajevo nije nadležan za održavanje pješačkih stazavršenje popločavanja i odabira adekvatnih stubića za sprječavanje parkiranja vozilaNadležnost nad pješačkim stazama, odnosno javnim površinama u gradu Sarajevu imaju gradske opštineUz svu dobru volju i želju da Grad Sarajevo, kao institucija poboljša stanje u oblasti pješačkih staza i učini pješački saobraćaj sigurnijimiz razloga nenadležnosti nismo mogućnosti provoditi aktivnosti na ovom poljuali ćemo svakako uputiti inicijativnu nadležnim opštinskim organima.

S poštovanjem,

Benjamina Karić

Pitanje:

Poštovana gradonačelnice, 2017 god. bilo se spominjalo da u sastav grada trebaju ući opštine Ilidža, Vogošća i Hadžići. Od tada se nije pokrenula ta tema nikako. Ilidža i Vogošća trebaju biti u sastavu grada jer brojka stanovništva Sarajeva nije realna prikazima 4 postojeće opštine. Tad 2017 godine je rečeno navodno da se narušava slika grada, evo danas 2022 godine od Stupa pa do centralnog dijela Ilidže sve su zgrade napravljene i više se ne stiče taj dojam da praznine koja je bila gdje su sadašnja naselja Tibra, Bulevar itd... Smatrate li vi da ste van grada Sarajeva kad prođete Nedžariće i uđete u naselje Stup ?I konkretno me interesuje mislite li ikada te opštine pripojiti gradu Sarajevu da bi se mogla dobiti jasna slika našeg grada što površinski i brojno ? Inače sam iz opštine Novi grad, naselje Dobrinja. Unaprijed hvala na odgovoru.

Odgovor:

Poštovani,

Na početkuželim jasno da istaknem da je Grad Sarajevo uvijek, u svakoj prilici i koristeći se svim dostupnim mehanizmima  i instrumentimapoduzimao aktivnosti na uspostavljanju  odgovarajućegboljeg statusa Grada Sarajevaglavnog grada BiH, FBiH i sjedišta KS, te jedinice lokalne samouprave u KS, što podrazumijeva kako teritorijalni  obuhvat gradatako i poslove nadležnosti, te time i finansiranje potreba svojih građanki i građana.

MeđutimAmandmanom I na Ustav Kantona Sarajevo (još iz 1997. godine)pored ostalog, propisano je:

"U Kantonu Sarajevo općine Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Stari Grad čine Grad Sarajevo kao jedinicu lokalne samouprave.“.

U ovom  konkretnom pitanju Vi se vjerovatno referirate na ustavne aktivnosti iz 2017. godine, kada su vršene posljednje izmjene Ustava KS, od strane Skupštine KS i na našu veliku žalostkada su usvojeni amandmani  L do LV na Ustav Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 31/17), koji nisu odgovarajući za Grad Sarajevo.

Naime, u procedurama Javne rasprave na predmetne amandmane Grad je imao izuzetno konstruktivne i jasne prijedloge stavove, a koji nisu uvaženi i prihvaćeni od strane donosioca ustavnih rješenjaKantona Sarajevo.

Tada predlagane alternativodredaba za teritorijalni obuhvat Gradapredložene od strane samog predlagača materijalanadležnog Ministarstva i Vlade KS, za Grad Sarajevo sa ili općinaispostavilo se nisu bile ozbiljne i stvarnejer je od njih predlagač vrlo brzo odustao i naravno suprotno stavovima Grada Sarajeva.

DakleGrad Sarajevo je i dalje ostao sa teritorijalnim obuhvatom  na samo četiri gradske opštinešto nije funkcionalno, a nije niti pravno ispravno

Sve u svemukako se ovdje radi o ustavnim aktivnostima koje  mogu poduzimati samo drugi nadležni nivoi vlastitjSkupština KS, odnosno Parlament FBiH i Parlamentarna skupština  BiH, Grad Sarajevo, nažalost ne može poduzimati radnje i aktivnosti  o kojima Vi govorite.

 

S poštovanjem,

Benjamina Karić

Pitanje:

Gospođo gradonačelnice, pitala bih zašto vi, kao Gradska uprava nemate stipendije za studente i možete li ih uvesti, odnosno da raspišete konkurs, ali da ih ne limitirate sa prosjekom 8. Nisu svi studenti sposobni završiti sa osmicom, a biće najbolji radnici.(Znam po sebi) Niko u cijeloj državi ne raspisuje takav konkurs i niko ne misli na tu populaciju. Ako se ovako nastavi ovdje neće biti djece radničke klase. Školovat će se samo bogataška djeca, ovi ostali na žalost neće moći jer stipendija puno znači, a i besplatno školovanje. Djecu će nam izrabljivati veliki centri za male plate. Bilo kada kad uđem u neki "Centar" ,a posluži me dijete od 18 godina bude mi ga žao i znam iz vlastitog iskustva. Obrazovanje je više od puke plate, treba naučiti i fino se izražavati i milion drugih stvari. Molim vas da uvedete i stipendije za studente koji nemaju prosjek 8, ali polažu godinu na vrijeme. Hvala. Lp.

Odgovor:

Poštovana,


Pažljivo sam pročitala Vaš upit i koristim priliku da iskažem puno razumjevanje za sve što navodite u istom.
Međutim, dužnost mi je upoznati Vas sa nadležnostima Grada Sarajeva u oblasti stipendiranja, a što uključuje važeće propise kojima je ova oblast regulisana.
Naime, u skladu sa Odlukom koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Sarajeva, pravo na stipendiranje od strane Grada Sarajeva imaju učenici srednjih škola, te sam ja  u obavezi postupati i poštovati odredbe ove Odluke.
Cijeneći naprijed navedeno, propisane nadležnosti i provedbeni akti su ono što predstavlja limitirajući faktor u odnosu na Vaše pitanje.
Koristim priliku da Vas uputim da se sa upitom iste ili slične sadržine obratite općini na čijoj teritoriji je Vaše prebivalište, jer ovaj nivo jedinica lokalne samouprave dodjeljuje stipendije kategoriji studenata, a sve u skladu sa Odlukom konkretne jedinice lokalne samouprave.
Iskreno se nadam da sam barem jednim dijelom uspjela pomoći u rješavanju postavljenog pitanja.

S poštovanjem,

Benjamina Karić

Sva direktna pitanja

Pitanje:

Svaka čast za pomoć! Ali zašto Grad Sarajevo nije mogao pomoći u realizaciji projekta opremanja škola u Goraždu za koji je bilo potrebno plaćanje prevoza iz Holandije u iznosu od 5000 KM?

Pitanje na inicijativi/odluci: Grad Sarajevo će pružiti novčanu pomoć stanovništvu Kijeva

Načelnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Pitanje:

Poštovana gradonačelnice Karić, Možete li mi reći koji su vaši argumenti za saradnju sa duhanskom industrijom? Koje su benificije za građane i građanke Sarajeva? Grada koji se smatra administrativnim, privrednim, kulturnim, univerzitetskim i sportskim centrom Bosne i Hercegovine treba da promovira zdravlje, mladost, sport a ne da se direktno stavlja na rasploganje duhanskoj industriji. Ova indsutrija smrtonosnih proizvoda proizvede toliko štetnosti kako za okoliš tako i za zdravlje ljudi širom svijeta da ne postoji broj murala koji to može popraviti ma kakvom tehnologijom bili oslikani. S druge strane, ovom saradnjom Grad Sarajevo direktno podržava taktike targetiranja duhanske indsutrije, a poznato je da to podrazumijeva targetiranje djece koja nemaju moć racionalnog odlučivanja. Molim vas da mi kažete zašto pristajete sarađivati sa duhanskom indsutrijom? Više o opasnostima ove kampanje možete pričati u Izvještaju na linku ispod. https://landing.ggtc.world/dmdocuments/Dangers%20of%20Unsmoke%20Campaign_Final%20Version.pdf

Pitanje na inicijativi/odluci: Oslikavanje murala “Unsmoke Sarajevo“

Načelnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Pitanje:

Poštovana gradonačelnice, mogu li se sredstva koja su bila predviđena za javni doček Nove Godine preusmjeriti za liječenje bolesne djece?

Pitanje na inicijativi/odluci: Otkazivanje javnog dočeka Nove godine

Načelnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva pitanja po inicijativama/odlukama