Benjamina Karić

76%
Broj pitanja: 21
Broj odgovora: 16
Stranka
SDP BiH
Parlament
Grad Sarajevo
Kratka biografija

Benjamina Karić rođ. Londrc- rođena u Sarajevu 1991. godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2013. god., magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2014. godine. Tema magistarskog rada je: "Pravni položaj Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1945. godine". Dobitnica je priznanja srebrena značka na Univerzitetu u Sarajevu, za izuzetan uspjeh tokom dodiplomskog i postdiplomskog studija. Uporedo studirajući, godine 2015. diplomira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju na temi: "Analiza Gajevih Institucija". Godine 2018. doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, na katedri za historiju države i prava. Tema doktorske disertacije je: "Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu".

Najmlađi je doktor pravnih nauka u Bosni i Hercegovini i prvi poslijeratni doktor klasičnog rimskog prava.

Aktivno govori engleski i njemački jezik. Autor je preko pedeset publikacija, knjiga, članaka, te prevoda i prikaza. Najznačajnije knjige su: 1. Pravni položaj Jevrejske zajednice u BiH od 1918. do 1945. godine, University Press, Sarajevo, 2017. 2. Prevod sa latinskog jezika: Mali izborni priručnik, u: Samir Aličić, Ivana Jaramaz Reskušić, Kvint Tulije Ciceron IZBORNI PRIRUČNIK sa govorima Marka Tulija Cicerona o izbornoj korupciji, University press, Sarajevo, 2018. 3. Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu“, University Press, Sarajevo, 2020. 4. Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta, grupa autora, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2014. Učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama. Osnivač je i član Udruženja "BATHINVS" čiji je cilj izučavanje i promoviranje Ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija, član je Balkanske asocijacije za Rimsko pravo "Societas pro Iure Romano", član Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, član kluba Rotary International Delta Sarajevo.

Član SDP BiH je od 2010. godine a potpredsjednik SDP BiH od 2019. godine.

Prošla je sva akademska zvanja, od demostratora, asistenta, višeg asistenta i docenta. Zaposlena je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, u svojstvu docenta, na katedri za Historiju države i prava. Od 2019. godine obnaša funkciju prodekana za nastavu. Voditelj je Odbora za kvalitet na Pravnom fakultetu. Dobitnica je nekoliko priznanja za izuzetno zalaganje i doprinos u razvoju nastavne i naučne djelatnosti. Na Pravnom fakultetu Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu angažovana je u svojstvu eksperta u praksi.

Udata je i majka jednog djeteta.

Izvor: Grad Sarajevo

Izborna jedinica
-
Funkcija
Gradonačelnica Grada Sarajevo
Pitanje:

Poštovana gradonačelnice, da li planirate raditi na rekonstrukciji ili sanaciji Sarajevskih ruža?

Odgovor:

Poštovani,

Sarajevske ruže su jedinstveni spomenici na opsadu Sarajeva. Grad Sarajevo će u skladu sa mogućnostima i budžetom raditi na saniranju kako bi se sačuvala bolna sjećanja na stradanje građana našeg grada.

Pitanje:

Gradonačelnice Kada će objekat Vidikovac na Trebeviću biti u funkciji za građane?

Odgovor:

Poštovani,

Na objektu Vidikovac čeka se završetak procedure tehničkog prijema i pribavljanje upotrebne dozvole.

Pitanje:

Poštovani, Vaš prethodnik Abdulah Skaka počeo je aktivnosti na obnovi vrtića na Širokaci. Da li ste to zaustavili ili će taj projekat biti nastavljen?

Odgovor:

Poštovani,

Grad Sarajevo je potpisao Memorandum o razumijevanju sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS s ciljem obnove vrtića Agan Bostandžić na Širokači. 

Shodno tome, Grad Sarajevo je naručio izradu Idejnog projekta obnove.
U cilju nastavka rada s ciljem obnove, potrebno je ishodovati urbanističku saglasnost na osnovu koje će se propisati uslovi za izradu Glavnog projekta.

Pitanje:

Draga gradonačelnice, kada će Bistrička stanica biti otvorena za građane i da li će tu biti i kafić?

Odgovor:

Poštovani,

Grad Sarajevo uputio je nadležnom federalnom ministarstvu zahtjev za formiranje Komisije za tehnički prijem Bistričke stanice. Važno je naglasiti da su svi radovi završeni i da je muzejska postavka "Valter brani Sarajevo" smještena u prostorije Bistričke stanice.

Očekujemo da će uskoro biti izvršen tehnički prijem nakon čega bi trebala biti izdata upotrebna dozvola i time otvorena za građane.
U prizemlju će biti ugostiteljski sadržaj, a na spratu glavne zgrade planiran je prostor muzejskog karaktera.

Pitanje:

Poštovana i predraga gradonačelnice, uključena ste u proces obilježavanja mjesta stradanja na Kazanima, smatram Vas i pokretačicom tog važnog čina. Koliko je u Vašoj moći i nadležnosti, da utičete na izgled i tekst spomenika stradanja? Ovo što se u zadnjih par dana pojavilo u medijima kao idejno rješenje; sramotno je i izgledom i tekstom. Mir se ovako u post-konfliktnim društvima ne gradi. Naprotiv. Unaprijed Vam hvala, i posebno hvala što ste svjetlo na kraju tunela našem gradu. Srdačan pozdrav.

Odgovor:

Poštovani,

spomen obilježje Kazani je tema o kojoj se godinama mnogo polemiše a ništa konkretno nije urađeno, i odlučna sam da u svom mandatu konačno nakon 26 godina od završetka rata postavimo spomen obilježje.

Kada sam preuzela mandat, jedno od prvih obećanja bilo je da ćemo postaviti spomen obilježje na Kazanima kako bi se odala počast svim žrtvama ovog grada. 

Lično sam predložila tekst koji odaje počast ubijenima bez obzira na njihovu etničku i bilo koju drugu pripadnost jer nisu sve žrtve iste nacionalnosti.

Danas su protiv teksta i izgleda spomen ploče najglasniji oni koji osim “prazne priče” nisu ponudili ništa za ovih 26 godina, dok sam ja za 6 mjeseci dovela do toga da imamo jednoglasno usvojen nacrt odluke na gradskom vijeću.

Mir u društvu se gradi dijalogom i konstruktivnim rješenjima, a ne ubiranju političkih poena nad ubijenim sarajlijama. 

Odluka je u fazi javne rasprave i svi građani mogu sudjelovati i dati svoje komentare. Ponosna sam što će Sarajevo nakon 26 godina i za razliku od drugih gradova koji odaju počast presuđenim zločincima a ne žrtvama, konačno obilježiti ovo mjesto.

Hvala Vam za ohrabrenje i riječi podrške.

Sva direktna pitanja

Pitanje:

Poštovana gradonačelnice Karić, Možete li mi reći koji su vaši argumenti za saradnju sa duhanskom industrijom? Koje su benificije za građane i građanke Sarajeva? Grada koji se smatra administrativnim, privrednim, kulturnim, univerzitetskim i sportskim centrom Bosne i Hercegovine treba da promovira zdravlje, mladost, sport a ne da se direktno stavlja na rasploganje duhanskoj industriji. Ova indsutrija smrtonosnih proizvoda proizvede toliko štetnosti kako za okoliš tako i za zdravlje ljudi širom svijeta da ne postoji broj murala koji to može popraviti ma kakvom tehnologijom bili oslikani. S druge strane, ovom saradnjom Grad Sarajevo direktno podržava taktike targetiranja duhanske indsutrije, a poznato je da to podrazumijeva targetiranje djece koja nemaju moć racionalnog odlučivanja. Molim vas da mi kažete zašto pristajete sarađivati sa duhanskom indsutrijom? Više o opasnostima ove kampanje možete pričati u Izvještaju na linku ispod. https://landing.ggtc.world/dmdocuments/Dangers%20of%20Unsmoke%20Campaign_Final%20Version.pdf

Pitanje na inicijativi/odluci: Oslikavanje murala “Unsmoke Sarajevo“

Načelnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Pitanje:

Poštovana gradonačelnice, mogu li se sredstva koja su bila predviđena za javni doček Nove Godine preusmjeriti za liječenje bolesne djece?

Pitanje na inicijativi/odluci: Otkazivanje javnog dočeka Nove godine

Načelnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva pitanja po inicijativama/odlukama