Benjamina Karić

53%
Broj pitanja: 73
Broj odgovora: 39
Stranka
SDP BiH
Kratka biografija

Benjamina Karić rođ. Londrc- rođena u Sarajevu 1991. godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2013. god., magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2014. godine. Tema magistarskog rada je: "Pravni položaj Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1945. godine". Dobitnica je priznanja srebrena značka na Univerzitetu u Sarajevu, za izuzetan uspjeh tokom dodiplomskog i postdiplomskog studija. Uporedo studirajući, godine 2015. diplomira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju na temi: "Analiza Gajevih Institucija". Godine 2018. doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, na katedri za historiju države i prava. Tema doktorske disertacije je: "Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu".

Najmlađi je doktor pravnih nauka u Bosni i Hercegovini i prvi poslijeratni doktor klasičnog rimskog prava.

Aktivno govori engleski i njemački jezik. Autor je preko pedeset publikacija, knjiga, članaka, te prevoda i prikaza. Najznačajnije knjige su: 1. Pravni položaj Jevrejske zajednice u BiH od 1918. do 1945. godine, University Press, Sarajevo, 2017. 2. Prevod sa latinskog jezika: Mali izborni priručnik, u: Samir Aličić, Ivana Jaramaz Reskušić, Kvint Tulije Ciceron IZBORNI PRIRUČNIK sa govorima Marka Tulija Cicerona o izbornoj korupciji, University press, Sarajevo, 2018. 3. Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu“, University Press, Sarajevo, 2020. 4. Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta, grupa autora, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2014. Učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama. Osnivač je i član Udruženja "BATHINVS" čiji je cilj izučavanje i promoviranje Ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija, član je Balkanske asocijacije za Rimsko pravo "Societas pro Iure Romano", član Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, član kluba Rotary International Delta Sarajevo.

Član SDP BiH je od 2010. godine a potpredsjednik SDP BiH od 2019. godine.

Prošla je sva akademska zvanja, od demostratora, asistenta, višeg asistenta i docenta. Zaposlena je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, u svojstvu docenta, na katedri za Historiju države i prava. Od 2019. godine obnaša funkciju prodekana za nastavu. Voditelj je Odbora za kvalitet na Pravnom fakultetu. Dobitnica je nekoliko priznanja za izuzetno zalaganje i doprinos u razvoju nastavne i naučne djelatnosti. Na Pravnom fakultetu Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu angažovana je u svojstvu eksperta u praksi.

Udata je i majka jednog djeteta.

Izvor: Grad Sarajevo

Funkcija
Gradonačelnica Grada Sarajevo
;
Pitanje:

Zašto Sarajevo nema prihvatilište za napuštene životinje?

Odgovor:

Poštovani,

Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/09 i 09/18), od svoga donošenja, do danas, naišao je na velike izazove u provođenju i nedovoljno dosljednoj implementaciji, te česte diskusije u stručnoj javnosti i našem društvu uopšte. 

Ukratko, iako su zakonske definicije, da tako kažemo, jasne, izostalo je sistemsko određivanje obaveze svakog pojedinog nivoa vlasti, a u konkretnom pitanju zaštite napuštenih životinja, “svi su zaduženi za sve”, tako da su i postignuća djelimična, često nedovoljna. 

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, pored ostalog, još 2015. godine, održalo Tematsku sjednicu u vezi nastojanja da se institucije javne vlasti u Kantonu Sarajevo opredijele za saradnju i sistemsko iznalaženje rješenja u predmetnoj oblasti, naročito imajući u vidu da se radi o trajno skupim projektima, za koje Grad Sarajevo, sam ne može izdvojiti značajna sredstva, ali nema niti potrebne nadležnosti, imovinu itd.

Imajući u vidu prednje, prema našim saznanjima, u skladu sa Zakonom, i u Sarajevu postoje prihvatilišta za napuštene životinje, ali uglavnom se radi o privatnim inicijativama, te akcijama civilnog društva, koje dobivaju određenu finansijsku podršku iz budžeta javnih vlasti, kao i određene donacije različitih donatora.

S poštovanjem,

Benjamina Karić

Pitanje:

Poštovana gradonačelnice,Pročitao sam da će početi obnova fasade jedne od zgrada u ulici Maršala Tita (Sarajevo osiguranje), te Vam želim čestitati na tome. Moje pitanje je da li je moguće nastaviti s tom praksom jer mnoge zgrade u užoj gradskoj jezgri trebaju obnovu fasade. Svjestan sam da Grad Sarajevo ne raspolaže s velikim budžetom koji bi bio potreban da se intenzivira obnova fasada, te Vas pitam da li je moguće da predložite da se u budžetu Kantona Sarajevo odvoje sredstva za ovu namjenu? Zgrade koje se prvo sjetim su Srednja prehrambena škola na Drveniji i Dom Armije, dvije prelijepe zgrade iz austrougarskog perioda, koje bi s obnovom fasade bile jedne od ljepših u Sarajevu. Vjerovatno su ove dvije zgrade vlasništvo OS BiH i Ministarstva obrazovanja, ali mislim da bi Kanton ili Grad Sarajevo na neki način trebao pokušati riješiti ovo pitanje jer se radi o zgradama u samom centru grada.Hvala unaprijed na odgovoru

Odgovor:

Poštovani,

prije svega želimo se zahvaliti na postavljenom pitanju i datim sugestijama. Upravo radi činjenice da na poduručju grada Sarajeva ima dosta objekata čije fasade čekaju na sanaciju još od 90-ih godina, Grad Sarajevo je opredjeljen za nastavak dosadašnje prakse sanacije fasada koje predstavljaju kulturno-historijsko naslijeđe našeg grada. Povodom navedenog, u narednom periodu planiramo vlastitim sredstvima finansirati sanaciju fasada niza objekata u ulici Maršala Tita, kao i izradu projektne dokumentacije sanacije i restauracije fasade nekadašnje Prve ženske gimnazije u Sarajevu a današnje  J.U. Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo, te i realizaciju sanacije fasade na ovom objektu. Planiramo i restauraciju fasade zgrade "Beledija" koja se nalazi pored Vijećnice. Kao što ste zapazili Grad Sarajevo ne raspolaže tako velikim Budžetom, ali se ipak trudimo da u skladu sa osiguranim sredstvima realizujemo zadate ciljeve glede ovog projekta.

S poštovanjem,

Benjamina Karić 

 

Pitanje:

Poštovana gradonačelnice, kada ste započeli saradnju sa Općinom Novi Grad da li su Vas uputili da lokacija igrališta na Dobrinji ima zaista sadržaja za djecu, dok naša djeca Alipašinog Polja B faze nemaju nijedan adekvatan park? Građani, odnosno ja sam finansirala obnovu jednog tematskog parka za djecu... Dokle se hvaliti projektima dok druga djeca izgleda nisu vrijedna i dostojna jednog parka, kojeg Ste, umjesto što pravite peti park na Dobrinji mogli pokloniti Alipašinom Polju u B fazu?

Odgovor:

Poštovani,

Grad Sarajevo je u 2022. godini sufinansirao obnovu igrališta u ulici Trg Grada Prato, u mjesnoj zajednici “Dobrinja A”. U narednoj budžetskoj godini planiramo izgradnju novog igrališta na području Općine Novi Grad prema lokaciji koju ponudi Općina Novi Grad obzirom je ova oblast u općinskoj nadležnosti.

S poštovanjem,

Benjamina Karić

 

Pitanje:

Kada će u Sarajevu napokon proraditi sve fontane koje imamo? Mi smo jedini u Evropi koji imamo fontane bez vode, sa smećem u njima.

Odgovor:

Poštovani,

Grad Sarajevo je u 2022. godini izvršio rekonstrukciju fontane u sklopu spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. U 2023. godini planiramo obnavljanje i stavljanje u funkciju dvije gradske fontane i to fontane posvećene srebreničkim žrtvama na platou ispred željezničke stanice i fontane koja se nalazi u sklopu parka „FIS“.

S poštovanjem,

Benjamina Karić

Pitanje:

JAVNO PITANJE ZA VAS Benjamina Karić rođ. Londrc ŠTA RADITE SA GRADJEVINSKOM MAFIJOM U SARAJEVU...JEL SARADJUJETE ILI SE BORITE PROTIV NJE? ZA SAD ČINJENICE GOVORE O SARADNJI ...ISTO VAŽI ZA Općina Centar Sarajevo I NAČELNIKA MANDICA. DOKAŽITE GRADONACELNICE I DEMANTUJTE ME 1.TRANZIT LAMELA SOUKBUNAR 39 2.PARK RESIDENCE 3.OBJEKAT DRVENIJA ....Tibra ....Sarajevo Tower .... ... jel na redu Dubai a zagadjenje zraka u Sarajevu sve vecem procentu ubija gradjane Sarajeva. Ima jos dokaza provjerite moj Facebook Insistiram na konkretnom odgovoru a ne izbjegavanju kao sto je slucaj sa nacelnikom Mandicem koji odbija da se javi...Sramotno od njega. https://www.facebook.com/100047980631757/posts/593031652306184/?app=fbl

Odgovor:

Poštovani,

Grad Sarajevo je u 2021. godini, za vrijeme mog mandata, zaključio Sporazum o saradnji u aktivnostima na prevenciji i borbi protiv korupcije sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, iz kojeg proizilazi težnja da ova administracija Grada Sarajeva sve procese koje vodi obavlja transparentno, u okviru važećih Zakona. Mi podstičemo nadležne institucije koje su zadužene na otkrivanju i procesuiranju inkriminirajućih radnji da intenzivno vrše svoje aktivnosti.

Grad Sarajevo nije vodio nikakve aktivnosti, niti izdavao odobrenja za objekte koje navodite u vašem pitanju, pogotovo ne u trajanju mog mandata.  Grad Sarajevo ne može uticati na rad gradskih općina, niti na druge nivoe vlasti, stoga Vas upućujem da se ponovno obratite nadležnim općinama kako bi dobili odgovor na Vaša pitanja. 

S poštovanjem,

Benjamina Karić

Sva direktna pitanja

Pitanje:

Poštovani, Koji je razlog za uvođenjem ovih dodatnih kamera za kontrolu brzine, šta ćemo postići što ćemo još jedan metalni stub postaviti pored puta. Cilj postavljanja Kamera za kontrolu saobraćaja (radari za očitavanje brzine kretanja vozila) jeste da se puni budžet Kantona. Mislim da ćete dobiti situaciju da će vozači, kao na svim mjestima gdje su postavljeni radari, smanjiti brzinu kretanja na dozvoljenu proći kameru i posle toga će povećati brzinu kretanja. Nismo nista postigli time. Potrebno je uzeti druge metode za smirivanje saobraćaja. Preprojektovanje saobraćajnica, poboljšanja preglednosti saobraćajnice i sl. Na ovaj način povećati sigurnost odvijanja saobrćaja. Naravno i sam način obuke (teorijski i praktični dio) budućih vozača. Da se kroz obuku približi vozačima opasnost saobraćaja.Lijep pozdrav

Pitanje na inicijativi/odluci: Kamere za kontrolu saobraćaja na tranzitnom dijelu ulice Put Mladih muslimana

Odgovor:

Poštovani,

Hvala Vam za upućeno pitanje. Nažalost grad Sarajevo nema nadležnosti u oblasti saobraćaja i sigurnosti saobraćaja. Upućujemo Vas na nadležno ministrastvo. 

S poštovanjem,

Benjamina Karić

Pitanje:

Poštovana,Gdje i kada možemo izvršiti uvid u tehničku dokumentaciju i izdate dozvole koje se tiču planirane izgradnje u općinama Novo Sarajevo i Novi Grad, tačnije u ulicama Aleja lipa i Antuna Branaka Šimića, koju navodite u Informaciji?Srdačan pozdrav,Giro di Sarajevo

Pitanje na inicijativi/odluci: Planiranje i izgradnja biciklističke infrastrukture

Odgovor:

Poštovani,

Uvid u projektnu dokumemtaciju možete izvršiti u Gradskoj službi za urbano planiranje, investicije, stambene i komunalne poslove, ulica Ćemaluša 9, III sprat.

Molimo Vas da termin zakažete putem telefona033/407-595

S poštovanjem,

Benjamina Karić

Pitanje:

Nastavak rekonstrukcije fasada Poštovana gradonačelnice, da li ste uzimali u obzir i razmatanje rekonstrukciju fasada na Obali iznad Latinske Ćuprije? Svake godine hiljade turista se slika na Latinskoj ćupriji i obilazi Muzej "Sarajevo 1878–1918." a fasade sve do hotela President su u katastrofalnom stanju. Kakvu sliku grada šaljemo u domaće zemlje turista?

Pitanje na inicijativi/odluci: Nastavak rekonstrukcije fasada

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Pitanje:

Mislim da je bitnije/hitnije da se uz tramvajske stanice gdje god je to potrebno postavi fizička zaštita u vidu zaštitne ograde kao što je to uobičajeno na opasnim mjestima uz cestu (a nema opasnijeg mjesta kad se 2 auta kucnu, odbiju i jedan izleti na tramvajsku stanicu). Svaka tramvajska stanica pored koje prolaze rijeke automobila brzinom 50-60 km/h, motoristi i brže, je potencijalno opasno mjesto kako za vozače tako i za pješake, odnosno one koji čekaju tramvaj. Sada su tu uz samu cestu staklo, eloksirana bravarija ili eventualno zidić od cigli a svjedoci smo svako malo, malo neko tu izleti, sve to polomi i samo pukom srećom niko još nije poginuo. To je opasno i za motoriste koji se zabiju direktno u metalnu ogradu i mogu se teško povrijediti i pri malim brzinama. "Staklenim ukrasima" nije mjesto direktno uz aute koji jure, morali bi biti odvojeni pravom željeznom ogradom u svrhu zaštite pješaka kao i samih stanica pa i automobila. Prava zaštitna ograda bi vozila koja izlete, a desi se često, vratila na cestu🤔

Pitanje na inicijativi/odluci: Inicijativa za rješavanje vizuelne komunikacije na stajalištima javnog prijevoza

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Pitanje:

Kad ce se napokon ogradit zastitnom ogradom djecije igraliste kod vrtica mašnica na Grbavici 2? Isto je blizu rijeke Miljacke.. Bilo je obecanja al nigdje realizacije..

Pitanje na inicijativi/odluci: Nova igrališta za djecu u Novom Sarajevu

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva pitanja po inicijativama/odlukama

;