Pitanje:

Poštovana gradonačelnice,Pročitao sam da će početi obnova fasade jedne od zgrada u ulici Maršala Tita (Sarajevo osiguranje), te Vam želim čestitati na tome. Moje pitanje je da li je moguće nastaviti s tom praksom jer mnoge zgrade u užoj gradskoj jezgri trebaju obnovu fasade. Svjestan sam da Grad Sarajevo ne raspolaže s velikim budžetom koji bi bio potreban da se intenzivira obnova fasada, te Vas pitam da li je moguće da predložite da se u budžetu Kantona Sarajevo odvoje sredstva za ovu namjenu? Zgrade koje se prvo sjetim su Srednja prehrambena škola na Drveniji i Dom Armije, dvije prelijepe zgrade iz austrougarskog perioda, koje bi s obnovom fasade bile jedne od ljepših u Sarajevu. Vjerovatno su ove dvije zgrade vlasništvo OS BiH i Ministarstva obrazovanja, ali mislim da bi Kanton ili Grad Sarajevo na neki način trebao pokušati riješiti ovo pitanje jer se radi o zgradama u samom centru grada.Hvala unaprijed na odgovoru

Odgovor:

Poštovani,

prije svega želimo se zahvaliti na postavljenom pitanju i datim sugestijama. Upravo radi činjenice da na poduručju grada Sarajeva ima dosta objekata čije fasade čekaju na sanaciju još od 90-ih godina, Grad Sarajevo je opredjeljen za nastavak dosadašnje prakse sanacije fasada koje predstavljaju kulturno-historijsko naslijeđe našeg grada. Povodom navedenog, u narednom periodu planiramo vlastitim sredstvima finansirati sanaciju fasada niza objekata u ulici Maršala Tita, kao i izradu projektne dokumentacije sanacije i restauracije fasade nekadašnje Prve ženske gimnazije u Sarajevu a današnje  J.U. Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo, te i realizaciju sanacije fasade na ovom objektu. Planiramo i restauraciju fasade zgrade "Beledija" koja se nalazi pored Vijećnice. Kao što ste zapazili Grad Sarajevo ne raspolaže tako velikim Budžetom, ali se ipak trudimo da u skladu sa osiguranim sredstvima realizujemo zadate ciljeve glede ovog projekta.

S poštovanjem,

Benjamina Karić 

 

Benjamina Karić

53%
Broj pitanja: 73
Broj odgovora: 39
Stranka
SDP BiH
Kratka biografija

Benjamina Karić rođ. Londrc- rođena u Sarajevu 1991. godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2013. god., magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2014. godine. Tema magistarskog rada je: "Pravni položaj Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1945. godine". Dobitnica je priznanja srebrena značka na Univerzitetu u Sarajevu, za izuzetan uspjeh tokom dodiplomskog i postdiplomskog studija. Uporedo studirajući, godine 2015. diplomira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju na temi: "Analiza Gajevih Institucija". Godine 2018. doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, na katedri za historiju države i prava. Tema doktorske disertacije je: "Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu".

Najmlađi je doktor pravnih nauka u Bosni i Hercegovini i prvi poslijeratni doktor klasičnog rimskog prava.

Aktivno govori engleski i njemački jezik. Autor je preko pedeset publikacija, knjiga, članaka, te prevoda i prikaza. Najznačajnije knjige su: 1. Pravni položaj Jevrejske zajednice u BiH od 1918. do 1945. godine, University Press, Sarajevo, 2017. 2. Prevod sa latinskog jezika: Mali izborni priručnik, u: Samir Aličić, Ivana Jaramaz Reskušić, Kvint Tulije Ciceron IZBORNI PRIRUČNIK sa govorima Marka Tulija Cicerona o izbornoj korupciji, University press, Sarajevo, 2018. 3. Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu“, University Press, Sarajevo, 2020. 4. Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta, grupa autora, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2014. Učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama. Osnivač je i član Udruženja "BATHINVS" čiji je cilj izučavanje i promoviranje Ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija, član je Balkanske asocijacije za Rimsko pravo "Societas pro Iure Romano", član Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, član kluba Rotary International Delta Sarajevo.

Član SDP BiH je od 2010. godine a potpredsjednik SDP BiH od 2019. godine.

Prošla je sva akademska zvanja, od demostratora, asistenta, višeg asistenta i docenta. Zaposlena je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, u svojstvu docenta, na katedri za Historiju države i prava. Od 2019. godine obnaša funkciju prodekana za nastavu. Voditelj je Odbora za kvalitet na Pravnom fakultetu. Dobitnica je nekoliko priznanja za izuzetno zalaganje i doprinos u razvoju nastavne i naučne djelatnosti. Na Pravnom fakultetu Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu angažovana je u svojstvu eksperta u praksi.

Udata je i majka jednog djeteta.

Izvor: Grad Sarajevo

Funkcija
Gradonačelnica Grada Sarajevo
;