Inicijativa za rješavanje vizuelne komunikacije na stajalištima javnog prijevoza


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

31

GLASAJ

0

09.02.2023.

Predlagač/ica: Grad Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: U proceduri

Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj Gradskog vijeća Grada Sarajevo uputio je inicijativu Gradskom vijeću “da svojim zaključkom zaduži gradonačelnicu Benjaminu Karić da u komunikaciji s nadležnim ministarstvom u Kantonu Sarajevo iznese problematiku vezanu za vizuelnu komunikaciju na stajalištima javnog prijevoza, a posebno na nedostatak voznih redova, te insistira da se što je moguće prije poduzme sve potrebno da se izneseni problemi riješe”.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Kultura i sport 15.01.2024.
Nove fasade i obnovljena igrališta
100%

9

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 28.12.2023.
Izgradnja spomen-obilježja bosanskim specijalcima
93%
7%

14

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 20.12.2023.
Noć besplatnih kinoprojekcija
100%

32

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Benjamina Karić
SDP BiH
Gradonačelnica
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca