Nastavak rekonstrukcije fasada


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

99%
1%

95

GLASAJ

1

20.09.2023.

Predlagač/ica: Benjamina Karić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: U proceduri

Na službenoj web stranici Grada Sarajeva objavljeno je da se nastavlja s rekonstrukcijom fasada u gradu. Podsjećamo, do sada je završena rekonstrukcija fasada na nekoliko lokacija u užoj jezgri grada. 

Kako je istaknuto, završava se fasada u Ulici maršala Tita br. 19. Završene su sve procedure i izabrani su izvođači radova za rekonstrukciju fasada zgrade Beledije i zgrade u Ulici Safvet-bega Bašagića iza Sebilja.

„Sramota je da izgled prekrasne Vijećnice narušava zapuštena, a kao historijsko naslijeđe zaštićena zgrada Beledije. Za rekonstrukciju Beledije dobili smo finansijsku podršku Ministarstva komunalne privrede i ministra Almira Bečarevića“, poručila je gradonačelnica Benjamina Karić. Izvođač ovih radova je firma Unigradnja, a iz Grada su saopćili da je rekonstrukcija fasade zgrade Beledije započela

Naglašeno je da će fotografije Sebilja ubuduće krasiti rekonstruisana, trenutno dotrajala i zapuštena fasada zgrade u Ulici Safvet-bega Bašagića. Izvođač ovih radova je firma “Neimari”.

Uskoro će biti raspisan i tender za izvođača radova na zgradi u Ulici Brodac 2 (zgrada u nastavku Beledije).

Osim toga, završena je rekonstrukcija fasada u Ulici Zelenih beretki te na objektima Jatov neboder i Gospođicina kuća.

Iz Grada su naglasili da se na fotografijama jasno može vidjeti koliko je loše trenutno stanje fasada zgrada koje će biti rekonstruisane.

Dopuna 5.2.2024.:

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić poručila je da se nastavljaju radovi na fasadi zgrade u Ulici Brodac 2 uz fotografije izgleda zgrade Beledije prije i poslije rekonstrukcije. 

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Kultura i sport 15.01.2024.
Nove fasade i obnovljena igrališta
100%

9

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 28.12.2023.
Izgradnja spomen-obilježja bosanskim specijalcima
93%
7%

14

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 20.12.2023.
Noć besplatnih kinoprojekcija
100%

32

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Benjamina Karić
SDP BiH
Gradonačelnica
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca