Pitanje:

JAVNO PITANJE ZA VAS Benjamina Karić rođ. Londrc ŠTA RADITE SA GRADJEVINSKOM MAFIJOM U SARAJEVU...JEL SARADJUJETE ILI SE BORITE PROTIV NJE? ZA SAD ČINJENICE GOVORE O SARADNJI ...ISTO VAŽI ZA Općina Centar Sarajevo I NAČELNIKA MANDICA. DOKAŽITE GRADONACELNICE I DEMANTUJTE ME 1.TRANZIT LAMELA SOUKBUNAR 39 2.PARK RESIDENCE 3.OBJEKAT DRVENIJA ....Tibra ....Sarajevo Tower .... ... jel na redu Dubai a zagadjenje zraka u Sarajevu sve vecem procentu ubija gradjane Sarajeva. Ima jos dokaza provjerite moj Facebook Insistiram na konkretnom odgovoru a ne izbjegavanju kao sto je slucaj sa nacelnikom Mandicem koji odbija da se javi...Sramotno od njega. https://www.facebook.com/100047980631757/posts/593031652306184/?app=fbl

Odgovor:

Poštovani,

Grad Sarajevo je u 2021. godini, za vrijeme mog mandata, zaključio Sporazum o saradnji u aktivnostima na prevenciji i borbi protiv korupcije sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, iz kojeg proizilazi težnja da ova administracija Grada Sarajeva sve procese koje vodi obavlja transparentno, u okviru važećih Zakona. Mi podstičemo nadležne institucije koje su zadužene na otkrivanju i procesuiranju inkriminirajućih radnji da intenzivno vrše svoje aktivnosti.

Grad Sarajevo nije vodio nikakve aktivnosti, niti izdavao odobrenja za objekte koje navodite u vašem pitanju, pogotovo ne u trajanju mog mandata.  Grad Sarajevo ne može uticati na rad gradskih općina, niti na druge nivoe vlasti, stoga Vas upućujem da se ponovno obratite nadležnim općinama kako bi dobili odgovor na Vaša pitanja. 

S poštovanjem,

Benjamina Karić

Benjamina Karić

53%
Broj pitanja: 73
Broj odgovora: 39
Stranka
SDP BiH
Kratka biografija

Benjamina Karić rođ. Londrc- rođena u Sarajevu 1991. godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2013. god., magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2014. godine. Tema magistarskog rada je: "Pravni položaj Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1945. godine". Dobitnica je priznanja srebrena značka na Univerzitetu u Sarajevu, za izuzetan uspjeh tokom dodiplomskog i postdiplomskog studija. Uporedo studirajući, godine 2015. diplomira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju na temi: "Analiza Gajevih Institucija". Godine 2018. doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, na katedri za historiju države i prava. Tema doktorske disertacije je: "Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu".

Najmlađi je doktor pravnih nauka u Bosni i Hercegovini i prvi poslijeratni doktor klasičnog rimskog prava.

Aktivno govori engleski i njemački jezik. Autor je preko pedeset publikacija, knjiga, članaka, te prevoda i prikaza. Najznačajnije knjige su: 1. Pravni položaj Jevrejske zajednice u BiH od 1918. do 1945. godine, University Press, Sarajevo, 2017. 2. Prevod sa latinskog jezika: Mali izborni priručnik, u: Samir Aličić, Ivana Jaramaz Reskušić, Kvint Tulije Ciceron IZBORNI PRIRUČNIK sa govorima Marka Tulija Cicerona o izbornoj korupciji, University press, Sarajevo, 2018. 3. Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu“, University Press, Sarajevo, 2020. 4. Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta, grupa autora, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2014. Učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama. Osnivač je i član Udruženja "BATHINVS" čiji je cilj izučavanje i promoviranje Ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija, član je Balkanske asocijacije za Rimsko pravo "Societas pro Iure Romano", član Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, član kluba Rotary International Delta Sarajevo.

Član SDP BiH je od 2010. godine a potpredsjednik SDP BiH od 2019. godine.

Prošla je sva akademska zvanja, od demostratora, asistenta, višeg asistenta i docenta. Zaposlena je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, u svojstvu docenta, na katedri za Historiju države i prava. Od 2019. godine obnaša funkciju prodekana za nastavu. Voditelj je Odbora za kvalitet na Pravnom fakultetu. Dobitnica je nekoliko priznanja za izuzetno zalaganje i doprinos u razvoju nastavne i naučne djelatnosti. Na Pravnom fakultetu Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu angažovana je u svojstvu eksperta u praksi.

Udata je i majka jednog djeteta.

Izvor: Grad Sarajevo

Funkcija
Gradonačelnica Grada Sarajevo
;