Podizanje spomen-obilježja Kazani


Rezultati glasanja
58%
42%
Za: 11 Protiv: 8

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

29.09.2021.

Predlagač/ica: Benjamina Karić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Kultura i sport
Status: Nacrt

Gradsko vijeće Grada Sarajeva jednoglasno je usvojilo zaključak kojim se Nacrt odluke o podizanju spomen-obilježja Kazani, s tekstom koji je gradonačelnica Benjamina Karić sačinila i predložila, upućuje u javnu raspravu. Klub vijećnika Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva podnio je novi amandman na Prijedlog odluke o podizanju spomen-obilježja Kazani.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 21 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Benjamina Karić

Sa 1 pitanja najaktivnija inicijativa/odluka u istoj kategoriji:
Otkazivanje javnog dočeka Nove godine