Uređenje saobraćajnice od Darive do Kozije ćuprije


Rezultati glasanja
92%
8%
Za: 11 Protiv: 1

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

01.10.2021.

Predlagač/ica: Benjamina Karić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: Usvojena

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić potpisala je 1.10.2021. sporazum o realizaciji radova na uređenju dijela lokalne saobraćajnice od Darive do Kozije ćuprije s načelnikom Općine Stari Grad Ibrahimom Hadžibajrićem.

Sredstva za realizaciju ovog projekta bit će obezbijeđena preraspodjelom budžeta Grada Sarajeva za 2021. i iznose 80.000 KM te su u istom iznosu planirana i za narednu, 2022. budžetsku godinu.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Benjamina Karić
SDP BiH
Predlagačica
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 33 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Benjamina Karić

Sa 1 pitanja najaktivnija inicijativa/odluka u istoj kategoriji:
Podrška Grada Sarajeva vjerskim zajednicama