Digitalizacija muzejske zbirke “Karim Zaimović”


Rezultati glasanja
100%
Za: 243 Protiv: 0

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

09.11.2021.

Predlagač/ica: Mirela Džehverović
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Kultura i sport
Status: U proceduri

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Sarajeva Mirela Džehverović podnijela je inicijativu kojom se predviđa otkup, formiranje i digitalizacija zbirke Karima Zaimovića.

Ova zbirka bila bi dio stalne postavke Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, a inicijativom se predlaže da Grad Sarajevo bude sponzor za digitalizaciju zbirke “Karim Zaimović” s iznosom koji je predviđen ili koliko dozvoljava rebalans gradskog budžeta.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Mirela Džehverović
NS
Predlagačica
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 16 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Benjamina Karić

Sa 1 pitanja najaktivnija inicijativa/odluka u istoj kategoriji:
Otkazivanje javnog dočeka Nove godine