Digitalizacija muzejske zbirke “Karim Zaimović”


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

246

GLASAJ

0

09.11.2021.

Predlagač/ica: Mirela Džehverović
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Kultura i sport
Status: U proceduri

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Sarajeva Mirela Džehverović podnijela je inicijativu kojom se predviđa otkup, formiranje i digitalizacija zbirke Karima Zaimovića.

Ova zbirka bila bi dio stalne postavke Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, a inicijativom se predlaže da Grad Sarajevo bude sponzor za digitalizaciju zbirke “Karim Zaimović” s iznosom koji je predviđen ili koliko dozvoljava rebalans gradskog budžeta.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 15.07.2024.
Studentske kartice u KS omogućit će određene pogodnosti
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 19.06.2024.
Inicijativa za obnovu fasada koje okružuju Trg Susan Sontag i zgradu Privredne banke Sarajevo
100%

3

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 19.06.2024.
Inicijativa za postavljanje odgovarajućih kanalica kod polazne stanice žičare
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Mirela Džehverović
NS
Predlagačica
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca