Besplatne web stranice/online prodavnice za poduzetnike/ce iz Sarajeva


Rezultati glasanja
100%
Za: 2 Protiv: 0

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

11.11.2021.

Predlagač/ica: Benjamina Karić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Usvojena

Na inicijativu Grada Sarajevo, objavljen je javni poziv poduzetnicima/ama za dodjelu 100 web sajtova/online prodavnica, odnosno za besplatnu izradu web sajta/online prodavnice, kao i hosting u trajanju od godinu.     

Ova inicijativa nastala je zbog prepoznavanja potrebe da Grad Sarajevo pomogne privrednicima/ama u pozicioniranju njihovog poslovanja u online svijetu i prilagođavanja digitalnim promjenama koje se neprekidno dešavaju. 

Inicijativu provodi Grad Sarajevo u saradnji sa agencijom Laganoo.


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Benjamina Karić
SDP BiH
Gradonačelnica Sarajeva
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 16 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Benjamina Karić

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.