Podrška Grada Sarajeva Sportskim igrama mladih


Rezultati glasanja
100%
Za: 2 Protiv: 0

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

22.11.2021.

Predlagač/ica: Benjamina Karić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Kultura i sport
Status: Usvojena

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić saopćila je 22.11.2021. da će od sada, kao i mnogobrojni bosanskohercegovački gradovi i institucije, Grad Sarajevo podržavati sportsku manifestaciju Sportske igre mladih.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Benjamina Karić
SDP BiH
Predlagačica
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 16 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Benjamina Karić

Sa 1 pitanja najaktivnija inicijativa/odluka u istoj kategoriji:
Otkazivanje javnog dočeka Nove godine