Biciklistička staza Sarajevo – Pale


Rezultati glasanja
99%
1%
Za: 73 Protiv: 1

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

24.03.2022.

Predlagač/ica: Grad Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Kultura i sport
Status: Realizacija u toku

Grad Sarajevo je početkom 2021. godine potpisao memorandum o međusobnoj saradnji na realizaciji projekta izgradnje biciklističke staze Sarajevo – Pale, trasom stare željezničke pruge, sa Gradom Istočno Sarajevo, Općinom Istočni Stari Grad, Općinom Pale i Općinom Stari Grad. U implementaciju projekta, kao podrška u koordinaciji i realizaciji, uključili su se GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) i Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. 


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Benjamina Karić
SDP BiH
Gradonačelnica
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 21 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Benjamina Karić

Sa 1 pitanja najaktivnija inicijativa/odluka u istoj kategoriji:
Otkazivanje javnog dočeka Nove godine