Izgradnja javnih toaleta na Darivi


Rezultati glasanja
94%
6%
Za: 15 Protiv: 1

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

26.01.2022.

Predlagač/ica: Almedin Miladin
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Usvojena

Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajevo, održanoj 26.1.2022. godine, vijećnik Almedin Miladin uputio je inicijativu da se razmotri mogućnost saradnje sa nadležnim organima u Općini Stari Grad o sufinansiranju projekta izgradnje dva javna toaleta na lokalitetu Darive, za koji je Općina Stari Grad pripremila projektno-tehničku dokumentaciju.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Benjamina Karić
SDP BiH
Gradonačelnica
Almedin Miladin
NIP
Vijećnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 21 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Benjamina Karić

Sa 1 pitanja najaktivnija inicijativa/odluka u istoj kategoriji:
Grad Sarajevo će pružiti novčanu pomoć stanovništvu Kijeva