Poziv za javnu raspravu o Nacrtu odluke o obilježavanju Dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici


Rezultati glasanja
60%
40%
Za: 3 Protiv: 2

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

18.04.2022.

Predlagač/ica: Benjamina Karić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: U proceduri

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na 14. sjednici, održanoj 4. aprila, razmatralo tekst Nacrta odluke o obilježavanju Dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici i uputilo ga u javnu raspravu u trajanju od 30 dana od dana usvajanja.

Poziv za javnu raspravu otvoren je za Kanton Sarajevo, četiri gradske općine, relevantna nevladina udruženja, klubove gradskih vijećnika, kao i za sve druge subjekte koji iskažu interes. 

Sva zainteresovana lica mogu dostaviti primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt elektronskim putem do 4. maja 2022. na e-mail adresu [email protected]

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Benjamina Karić
SDP BiH
Gradonačelnica
Jasmin Ademović
NIP
Predsjedavajući Gradskog vijeća
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 21 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Benjamina Karić

Sa 1 pitanja najaktivnija inicijativa/odluka u istoj kategoriji:
Grad Sarajevo će pružiti novčanu pomoć stanovništvu Kijeva