Dan sjećanja na stradale na stratištu Kazani


Rezultati glasanja
100%
Za: 4 Protiv: 0

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

27.10.2021.

Predlagač/ica: Benjamina Karić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Kultura i sport
Status: Usvojena

Na sjednici Gradskog vijeća, koja je održana 27.10.2021. godine, predloženo je da se izvrši dopuna Kalendara obilježavanja datuma i događaja značajnih za Grad Sarajevo, kako bi se uvrstio Dan sjećanja na stradale na Kazanima.   

Prijedlog gradonačelnice da se Dan sjećanja na stradale na Kazanima obilježava 9.11. usvojen je sa 19 glasova za i jednim protivnim glasom.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Benjamina Karić
SDP BiH
Predlagačica
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 16 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Benjamina Karić

Sa 1 pitanja najaktivnija inicijativa/odluka u istoj kategoriji:
Otkazivanje javnog dočeka Nove godine