Uputstvo za korisnike/ce Javna Rasprava Lokal

Priručnik za korištenje web stranice lokal.javnarasprava.ba

Nakon što pristupite stranici lokal.javnarasprava.ba, prvi korak jeste da se prijavite, to jeste registrujete, tako što kliknete na sekciju Prijava/Registracija (prijava se odnosi na postojeće račune, dok je registracija proces stvaranja računa).

image01.png

Za Registraciju putem emaila, kliknite na sekciju Registracija, gdje se registrirate prema uputama.

image02.png

Za registraciju putem društvenih mreža i prijavu na postojeći račun, kliknite na sekciju Prijava.

image03.png

Kada izvršite prijavu i želite pristupiti općinama i njihovim službenicima/ama, kliknite na logo Javne Rasprave Lokal. Navedeni korak će vas dovesti na izborni meni, gdje možete izabrati željenu općinu putem klika na grb željene općine.

image04.png

lokal.javnarasprava.ba omogućuje vam interakciju kroz tri modula. Prvi modul, “Kako radi općina?”, sadrži informacije kao što su definicija i nadležnosti općine i predstavnika/ca lokalne samouprave. Drugi modul ili “Pitaj načelnika/cu i vijećnike/ce” omogućava direktnu interakciju sa načelnikom/com i članovima/cama općinskog vijeća izabrane općine. Modul “Inicijative/Odluke” sadrži analizirane inicijative iz izabrane općine, o kojima možete više pročitati, te postaviti pitanje članovima/icama općinskog vijeća.

image05.png

1. Kako radi općina?

Klikom na modul Kako radi općina, dolazite na sekciju stranice gdje možete pronaći osnovne informacija o nadležnostima općine, načelnika/ce i općinskog vijeća. Ovaj modul vam može biti od pomoći kada budete željeli postaviti pitanje nekom od predstavnika/ca lokalne samouprave.

image06.png

2. Pitaj načelnika/cu i vijećnike/ce

Modul Pitaj načelnika/cu i vijećnike/ce omogućava vam direktnu komunikaciju sa načelnikom/com i općinskim vijećem izabrane općine. Tu možete naći profile svih članova/ica općinskog vijeća te profil načelnika/ce. Na tom modulu vidjet ćete i pozicije članova/ica vijeća (predsjedavajući/a, zamjenik/ca OV i sl.).

image07.png

Ukoliko tražite određenog vijećnika/cu, koristite filter koji vam omogućuje pretragu po imenu, stranci ili vijećnike/ce sortira po abecednom redu.

image08.png

Kada izaberete predstavnika/cu lokalne samouprave i kliknete na njegov/njen profil, imate priliku vidjeti informacije poput pripadnost stranci, položaj u vijeću, broj (ne)odgovorenih pitanja i broj glasova.

image09.png

Klikom na tipku “Postavi direktno pitanje” imate priliku postaviti pitanje vijećniku/ci o podnesenim inicijativama ili o drugim temama. Prikazat će vam se iskočni prozor na kojemu postavljate svoje pitanje.

image10.png

Na stranici možete vidjeti već postavljena pitanja i odgovore vijećnika/ca. Pitanja koja sadrže irelevantne i lične teme, te one koje nisu u nadležnosti općine, imaju svrhu da propagiraju određene ideologije/stranke ili su uvredljive/šire govor mržnje neće biti prikazivana na stranici, stoga se korisnici/ce mole da ne postavljaju takva pitanja.

image11.png

3. Inicijative/Odluke

Kada pristupite trećem modulu, poznatom kao Inicijative/Odluke, možete vidjeti sve inicijative koje su u proceduri, pokrenute od strane zvaničnika/ca, korisnika/ca platforme te izdvojene inicijative. Na istoj stranici možete vidjeti najaktivnije i najneaktivnije vijećnike/ce.

image12.png

Klikom na određenu sekciju, pristupate stranici na kojoj se nalaze sve inicijative u kategoriji koju ste odabrali. Tu možete pročitati analize inicijativa.

image13.png

Ukoliko tražite specifičnu inicijativu, moguće ju je naći putem Pretrage, gdje možete pretraživati inicijative po pojmu, mandatu, oblasti ili po datumu glasanja.

image14.png

Kada izaberete određenu inicijativu, klikom na link sa imenom inicijative dolazite na njenu početnu stranicu. Tu možete vidjeti osnovne podatke o inicijativi, glasati ZA ili PROTIV inicijative (označeni zelenom bojom) i vidjeti rezultate glasanja (plava boja, slika 1), preuzeti cijeli tekst inicijative (označeno narandžastom bojom), provjeriti njen status (zelena boja, slika 2), kao i postaviti pitanje vijećnicima/ama o njoj (zelena boja, slika 1). Također, na toj stranici nalaze se sažetak i detaljna analiza inicijative (crvena i plava boja, slika 2), tipke za dijeljenje inicijative na društvenim mrežama, te komentari o istoj sa društvenih mreža (ljubičasta boja, slika 2).

image15.png
Slika 1
image16.png
Slika 2

Ukoliko želite postaviti pitanje u vezi sa inicijativom, na stranici inicijative imate tipku (zelena boja, slika 1) koja vas vodi na sekciju stranice za postavljanje pitanja, gdje možete pročitati već postavljena predefinirana pitanja ili vlastita pitanja te postaviti vlastito ili predefinirano pitanje. Za postavljanje predefiniranog pitanja, kliknite kvadratić pored željenog, a vlastito postavljate u srodni kvadratić. Ukoliko želite pitanje postaviti većem broju vijećnika/ca, kliknite na tipku Izaberi ostale vijećnike/ca, gdje možete uključiti vijećnike/ce kojima želite postaviti pitanje.

image17.png
Slika 3

Također, na stranici možete vidjeti već postavljena/odgovorena pitanja (ljubičasta i plava boja, slika 4), te glasove na istim (crvena boja, slika 4).

image18.png
Slika 4

Na kraju stranice možete vidjeti statistike za izabranu općinu što uključuje najaktivnijeg vijećnika/cu, najaktivniju inicijativu i ukupan broj pitanja na izabranoj inicijativi.

image19.png

Želimo vam ugodno korištenje platforme lokal.javnarasprava.ba!