Općina Travnik objavila dva javna poziva za izbjegle i raseljene osobe i one sa socijalnim statusom


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

10

GLASAJ

0

08.04.2024.

Predlagač/ica: Općina Travnik
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: U proceduri

Općina Travnik objavila je dva javna poziva, i to: Javni poziv za poticaj povratka prognanih i stambeno zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih osoba i povratnika u 2024. godini i Javni poziv za dodjelu pomoći za obnovu stambenih jedinica za osobe sa socijalnim statusom.

Oba javna poziva objavljena su 8. aprila 2024. godine i trajat će do 8. maja 2024. godine.

Pravo učešća na javni poziv za poticaj povratka prognanih i stambeno zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih osoba i povratnika imaju izbjegle i raseljene osobe i povratnici čije je prijeratno prebivalište bilo na području općine Travnik. 

Poziv se ne odnosi na osobe sa socijalnim statusom, a ukupna vrijednost projekta je 200.000 KM. Više o uslovima i načinu prijave na javni poziv možete pročitati ovdje.

Izbor korisnika/ca na javni poziv za dodjelu pomoći za obnovu stambenih jedinica odnosi se na pomoć osobama sa socijalnim statusom. Ovaj se poziv ne odnosi na osobe koje imaju status raseljene osobe ili status povratnika. 

Ukupna vrijednost projekta je 50.000 KM. Više o uslovima i načinu prijave na javni poziv možete pročitati ovdje.


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Ekologija 05.10.2024.
U Travniku će biti realizovana jedna od najvećih ekoloških akcija
100%

6

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Javna uprava jedinice lokalne samouprave 19.04.2024.
Travnik započinje reformski proces kojim će se mijenjati politike i prakse na lokalnom nivou
100%

6

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 08.04.2024.
Općina Travnik objavila dva javna poziva za izbjegle i raseljene osobe i one sa socijalnim statusom
100%

10

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Kenan Dautović
SDA
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca