Filter: Načelnik i vijećnici općine
Načelnik
Kenan Dautović
Stranka: SDA
98%
Broj pitanja: 83
Broj odgovora: 81
Predsjedavajući vijeća
Vlatka Lovrinović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Općinsko vijece
Sifet Melić
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 5
Alen Čogić
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 2
Mersiha Husić-Sejdić
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Tarik Šečić
Stranka: NIP
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Admir Smajić
Stranka: NIP
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Zana Babanović
Stranka: NIP
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Edina Poprženković Šuškić
Stranka: SDA
75%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 3
Aldin Ribo
Stranka: SDA
67%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 2
Ekrem Mrakić
Stranka: SDA
50%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 1
Miralem Langić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ramo Fuško
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Muamer Kargić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Bakir Zolota
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Jakub Omerdić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Fadil Dautović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Miralem Mulalić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Haris Jašarević
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mario Gučanin-Gazibarić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mijo Baltić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Miroslav Gučanin-Gazibarić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ilijana Budimir Trupina
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Velimir Valjan
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Niko Grganović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Valentin Matošević
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Alema Sefer
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Siniša Dukić
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Amin Đulbašić
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Marija-Silva Vidović
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Danijela Lovrić
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mesud Kadić
Stranka: NES-LDS BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0