Filter: Načelnik i vijećnici općine
Načelnik/ca
Kenan Dautović
Stranka: SDA
99%
Broj pitanja: 130
Broj odgovora: 129
Predsjedavajući vijeća
Vlatka Lovrinović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Općinsko vijece
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
83%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 5
75%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 3
67%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 2
67%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 2
50%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 1
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Postavi pitanje
Mesud Kadić
Stranka: NES-LDS BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0