Filter: Načelnik i vijećnici općine
Načelnik/ca
Kenan Dautović
Stranka: SDA
99%
Broj pitanja: 178
Broj odgovora: 176
Predsjedavajući vijeća
Vlatka Lovrinović
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Općinsko vijeće
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
86%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 6
75%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 3
67%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 2
67%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 2
67%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 2
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Postavi pitanje
Mesud Kadić
Stranka: NES-LDS BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0