Kenan Dautović

99%
Broj pitanja: 162
Broj odgovora: 161
Stranka
SDA
Kratka biografija

Kenan Dautović, rođen je 20. 04. 1966. godine u Travniku, gdje je završio osnovnu školu.
Vojnu gimnaziju je završio u Beogradu, a Vojnu akademiju RV i PVO u Sarajevu i Zadru. Bivšu JNA napustio je 30. 08. 1991. godine u činu poručnika.
Učesnik je odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini u periodu 1992-1995. godine.
Od oktobra 1991. do aprila 1992. godine obavljao je dužnost komandira Stanice milicije Turbe nakon čega se uključuje u TO BiH, kasnije ARBiH.
Nakon rata, u okviru Vojske F BiH, obavljao je dužnosti komandanta Raketnog puka PZO, oficira za vezu sa OS Republike Turske u Ankari, zamjenika k-ta Centra za borbenu obuku,k-danta Centra za borbene simulacije.
Vojnu karijeru nastavlja u Oružanim snagama BiH gdje je u periodu 2007.-2010. godina obavljao dužnost savjetnika Ministra odbrane BiH za NATO/PfP a dužnost komandanta Centra za operacije podrške miru (PSOTC) do 2013. godine, kada je postavljen na dužnost komandanta 5. pbr OS BiH gdje 2014. godine biva unaprijeđen u čin brigadnog generala. Od 2018. godine obavlja dužnost zamjenika komandanta Operativne komande za operacije.
Svoje vojno-stručno usavršavanje obogatio je završetkom Zrakoplovne škole taktike i operatike 2000. godine u Republici Turskoj te pohađanjem 27 različitih kurseva, seminara i programa, kako u BiH tako i u Njemačkoj, Italiji, Belgiji, V.Britaniji, SAD, Gani, Kini, Turskoj, Švicarskoj, Crnoj Gori i Ukrajini.
Kada je u pitanju 18 godina duga akademska karijera, ona je aktivno započela 2006. godine dobijanjem zvanja magistra nauka na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Doktorsku disertaciju odbranio je 2009. godine na istom fakultetu, dobijajući zvanje doktora nauka odbrane i sigurnosti. U dosadašnjem periodu izvodio je nastavu na 13 predmeta na sva tri ciklusa školovanja i to iz oblasti prevencije konflikta, geopolitike, međunarodnih odnosa, diplomacije, sigurnosnih sistema i metodologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i Američkom univerzitetu u BiH . U toku 2016. godine biran je u zvanje vanrednog profesora za naučno polje politologije.
Objavio je tri knjige, dok je također autor 25 objavljenih znanstvenih i stručnih radova na bosanskom i engleskom jeziku.
Osim akademskog angažmana, dugi niz godina je stariji istraživač Centra za sigurnosne studije u Sarajevu te aktivni alumnista „George C. MarshallCenter“ Evropskog centra za sigurnosne studije u GarmischPartenkirchenu, SR Njemačka.
Aktivno govori engleski i turski jezik i služi se literaturom na ovim jezicima.

Funkcija
Načelnik
Broj osvojenih glasova
6683
;
Pitanje:

Poštovani načelniče, izuzetno bi bili cijenjeni ako bi za malisane naseg grada napravili nesto ovako: https://www.klix.ba/biznis/bh-prica-o-uspjehu-flex-invest-ostavlja-pecat-u-prostoru-a-sivilo-boji-najveselijim-bojama/230915054 Naime, dječiji park kojeg je donirala Turska u ul. Školska, pored O.Š. Travnik je u izuzetno losem stanju, uvjerite se kada budete setali ul.Školska. Ukrasni drvene grede su gotovo pale na nase malisane, a plasticna konstrukcija je popucala izlomljena i izgorena od sunca. Sparve za odrasle su dotrajale. Ulozimo malo u nasu mladost, a i sami znate koliko je kretanje važno. Djeci je potrebno to. U park dovode i dječicu iz obližnjih obdaništa, koja nemaju dvorišta.

Odgovor:

Poštovani/a,

i ja sam ovu sliku proslijedio nadležnoj službi kako bi se ovakva igrališta mogla planirati u narednom periodu.

U neđuvremenu, mi intenzivno radimo na restauraciji postojećih igrališta koja su, ili dotrajala ili devastirana, uz nastojanje da se igrališta grade i izcan samog jezgra grada, s obzirom sa su bam sva djeca jednako važna.

Hvala za sugestiju

Pitanje:

Poštovani načelniče, Pročitao sam Vaš odgovor koji je bio vezan za zabranu korištenja kvadova na Vlašiću i koji me jako zabrinuo, jer sudeći po Vašem odgovoru Vlašić će ostati i bez te jedine atrakcije za turiste koji dodju provesti vrijeme na Vlašiću i od svih sadržaja imaju mogućnost jedino provoditi vrijeme u vožnji tih atv vozila. Nadam se da neće biti zabrane korištenja takvih vozila već da će radna grupa ove općine prepoznati ono što turisti cijene i vole te da će se napraviti, obilježiti i održavati staza za takva vozila kako turisti s iznajmljenim quadovima ne bi lutali i vozali se pješačkim zonama. Podržavam inspekcijsku i policijsku kontrolu lica koja vrše iznajmljivanje takvih vozila i da od tog turizma živi i općina a ne samo pojedinci, takodjer podržavam i kontrolu vozača koji se trebaju pridržavati saobraćajnih propisa. U potpisu: Turista iz Travnika koji dolazi bar jednom mjesečno na našu planinu da se vozam s prijateljima po šumskim stazama.

Odgovor:

Poštovani/a,

moram odagnati Vašu bojazan da će ta vrsta turističke ponude biti ukinuta i da je ideja i potreba da se ova oblast uredi, imajući u vidu da ničim nije propisana, što stvara mogućnosti za razne zloupotrebe. U konačnici, i drugi ski centri su ovu oblast već uredili i sasvim je ispravno da to uradi i Općina Travnik.

Isto tako, svaka odluka koju donosi Općinsko vijeće, podrazumjeva i javnu raspravu u kojoj očekujemo sugestihe svih zainteresiranih strana, uključujući i građane.

I konačno, ako se u samoj primjeni odluke uoče određene anomalije, obe će biti dijelom unapređenja te iste odluke, jer se radi o procesu čiji je cilj pronalaženje optimalnih rješenja a na zadovoljstvo građana.

Lijepi pozdrav

Pitanje:

Poštovani, zašto ste ukinuli vaše facebook izvještavanje? Definitivno smo iz tih izvještaja mogli dosta saznati o informacijama iz cijele Općine, a sada smo ograničeni na javne servise koji ne mogu prenijeti većinu toga jer nisu detaljno upoznati kao Vi. Sigurno ima mnoštvo korisnih informacija koje bi građanstvo voljelo čuti. Ako Vas obaveze sprječavaju da sedmićno objavljujete, bilo bi lijepo bar jednom mjesečno. Lijep pozdrav

Odgovor:

Poštovani/a,

moram Vas uvjeriti da niko nije odustao od tako dobrog alata komunikacije sa sugrađanima već se radi o procjeni da ima sasvim dovoljno informacija (možda i previše) na zvaničnom FB profilu načelnika Općine, što sugerira broj reakcija i pregleda, i zbog želje da se sve ne pretvori u svoju suprotnost.

U svakom slučaju, hvala Vam na sugestiji i nastojaćemo da se u narednom periodu vratimo toj praksi.

Svako dobro

Pitanje:

Neka jedna od inicijativa bude i vanredni inspekcijski pregled bioprotoka na svim MHE u opštini Travnik...To je inicijativa ČUVARijeka BiH -BosnaRiver'sWatch forever

Odgovor:

Poštovani/a,

u nastavku je odgovor nadležne službe:

U vezi sa inicijativom upućenom od ČUVARijekaBiH- BosnaRiver's Watchs forever „vanredni inspekcijski pregled bioprotoka na svim MHE u općini Travnik, upućenoj Načelniku općine Travnik, putem javnarasprava.ba, na dan 31.08.2023.god., dostavljam slijedeći odgovor:

1. Na području općine Travnik je dodjeljeno 11 MHE, od kojih je 7 izgrađeno i rade, a  4 još nisu izgrađene, zbog problema u pribavljanju potrebne dokumentacije i sl.

2. Prema odredbama člana 5Zakona o vodama ( „Službene novine F BiH“, broj:70/06) (u daljem tekstu: „Zakon“)svi vodotoci na području općine Travnik spadaju u vodotoke druge kategorije i izdavanje vodnih akata koji se odnose na sve aktivnosti, vezano za te vodotoke, pa tako i projektovanje, izgradnja i korištenje MHE spada u nadležnost kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

3. Prema važećim propisima ( Zakon o koncesijama, Zakon o vodama SBK/KSB, te prateći podzakonski akti), pomenute MHE moraju proći dodjelu koncesija na iste, a koje nakon provedene procedure od strane Komisije za koncesije iz oblasti vodoprivrede i resornog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB, dodjeljuje Vlada SBK/KSB. Za izgrađenu MHE se u konačnici izdaje vodna dozvola koja je uslov za izdavanje upotrebne dozvole i puštanje MHE u rad. Vodnom dozvolom je određen ekološko prihvatljivi protok ( E.P.P.) ( od inicijatora nazvan bioprotok) za ljetni i zimski period ( maj-oktobar i novembar- april), kao i obaveza ugradnje automatskog mjerača E.P.P.-a na svakoj MHE, kojim se omogućuje očitanje E.P.P-a u svakom momentu rada MHE.

Prema novoj Uredbi FMPViŠ, svaki Koncesionar je u svrhu dodatne kontrole, dužan vrijednosti očitanog E.P.P.- a redovno dostavljati  Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo.

U skladu sa  naprijed navedenim, nadležnost za kontrolu E.P.P.- a, na MHE izgrađenim na vodotocima na području općine Travnik imaju Kantonalni vodni inspektori, tako da je ovu inicijativu potrebno uputiti njima, putem ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB.

Svako dobro

Pitanje:

Poštovani načelniče, kako komentirate poslovnu klimu Travnika i kako to da Travnik nije atraktivan za domaće i strane kompanije? Da li ste upućeni da u Travniku ne možete kupiti obuću, odjeću, kao ni stvari za enterijere? U posljednjim godinama svjedočili smo kako svjetski trgovački lanci dolaze u našu domovinu, a zamislite nijedan nije našao mjesto u Travniku. Zašto je to tako? Lijep pozdrav

Odgovor:

Poštovani/a,

ovo pitanje zahtjeva mnogo širu elaboraciju a mnoštvo je mjera koje su preduzete kako bi se poslovna klima Travnika poboljšala. Predlažem da se o tome detaljnije informirate na web stranici Općine Travnik gdje su, u Službenim novinama, objavljene sve odluke koje se tiču ove oblasti, analizom općinskih budžeta u posljednje dvije godine kao i Strategije razvoja Općine Travnik 2022-2027, te na FB profilu načelnika Općine, gdje ćete pronaći odgovore na sva Vaša pitanja.

Srdačno

Sva direktna pitanja

Pitanje:

Poštovani načelniče, Oko rijeke Lašve, iz Kacijanove ulice, izrasle su velike jehve koje svojim hladom smetaju baštama sa druge strane Lasve. Tu pojedinci iz Kacijanove otvaraju nove divlje deponije smeća. Tako se skreće tok vode u neregulisanom koritu u bašte i okucnice nas koji smo u Tvorničkoj ulici. Da li će Općina poduzeti nešto po ovom pitanju?

Pitanje na inicijativi/odluci: Potkresivanje stabala koja predstavljaju opasnost za ljude i materijalna dobra

Odgovor:

Poštovani/a,

u nastavku je odgovor nadležne službe:

Služba za zajedničke i komunalne poslove uvidom na terenu konstatovala je da ne postoji deponija, odnosno da se na lokaciji ne nalazi otpadni materijal već je utvrđeno da se u koritu rijeke uz drveće nalaze dijelovi stabala koji se zadržavaju uz drveće i zaustavljaju tok rijeke Lašve, a što će biti regulirano prilikom čišćenja korita koje se realizira u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Istovremeno, Općina neprekidno podržava akcije Društvene odgovornosti u kojima građani svojim aktivizmom a u organizaciji MZ ili na drugi način, rješavaju ovakve i slične probleme.

Srdačno

Pitanje:

PITAM KAD CE DOCI NA RED DA SKLONI TO JEST POSJEKU TOPOLE KALBUNARU ul Dervis ef Korkuta 60/C? ZAHTJEVI PISANI PRIJE 3 G NO DO DANAS NIJE URADENO A VRLO OPASNI KADA SE ZOO DOGODI BIT CE JASNO.

Pitanje na inicijativi/odluci: Potkresivanje stabala koja predstavljaju opasnost za ljude i materijalna dobra

Odgovor:

Poštovani/a,

u nastavku je odgovor nadležne službe:

Služba za zajedničke i komunalne poslove zaprimila je zahtjev MZ Kalibunar broj: 26/2023 dana 27.04.2023.godine te uputila isti zahtjev Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede, i šumarstva – Kantonalna uprava za šumarstvo broj: 02-04-28-27-66/23-6 od 05.05.2023. godine  za mišljenje, odnosno saglasnost za sječu stabala na području MZ Kalibunar, jer bez njihove saglasnosti ova služba ne može izvršiti prokres ili sječu stabala.

Kako do danas nismo dobili odgovor, biće upucena urgencija nadležnoj Kantonalnoj upravi nakon čega ce se pristupiti realizaciji dobijenog stava.

Srdačno

Pitanje:

Na plavoj vodi u gornjem dijelu imaju tri topole napola truhle a visoke 15 ak metara. Kada će one doći na red?

Pitanje na inicijativi/odluci: Potkresivanje stabala koja predstavljaju opasnost za ljude i materijalna dobra

Odgovor:

Poštovani,

odgovor nadležne službe je u nastavku:

Služba za zajedničke i komunalne poslove nije još uvijek zaprimila zahtjev za uklanjanje istih. Obzirom da postavljeno pitanje ukazuje na moguća oštećenja služba će tražiti stručno mišljenje od čega će zavisiti naredni koraci.

Dakle, MZ Stari Grad treba podnijeti zahtjev za uklanjanje nakon čega će biti sprovedena zakonski regulirana procedura.

Prijatno


Pitanje:

Da li će se izvršiti sjeća stabala u ulici Krndija preko puta broja 5. Stabla ugrožavaju kuće i električne vodove. Vlasnik stabala se ne protivi sječi, ali sam ne može finansirati akciju. Lp

Pitanje na inicijativi/odluci: Potkresivanje stabala koja predstavljaju opasnost za ljude i materijalna dobra

Odgovor:

Poštovani,

u prilogu je odgovor nadležne službe:

Komisija Kantonalne uprave za šumarstvo konstatovala je da se predmetna stabla nalaze na privatnoj parceli Mlaćo Besima, te da Služba za zajedničke i komunalne poslove nije u nadležnosti da vrši prokres ili sječu stabala koja se nalaze u privatnom vlasništvu, te u skladu sa članom 95. Odluke o komunalnom redu (Prečišćeni tekst “Službene novine Općine Travnik” broj 13/18) Općina Travnik nije nadležna za uklanjanje stabala i grana koja se nalaze na zemljištu u privatnom vlasništvu pravnih i fizičkih lica.

Istovremeno, nadležne inspekcijske službe mogu i trebaju vlasniku parcele narediti preduzimanje neophodnih radnji kako bi se uočene nepravilnosti otklonile.

Srdačno

Pitanje:

MZ Pirota je podnijela zahtjev da se kod starog konaka sklone dvije lipe i brijest, ali do danas ništa nije odgovoreno. Da li će to biti riješeno?

Pitanje na inicijativi/odluci: Potkresivanje stabala koja predstavljaju opasnost za ljude i materijalna dobra

Odgovor:

Poštovani,

u nastavku je odgovor nadležne službe:

Služba za zajedničke i komunalne poslove uputila je dopis za mišljenje, saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB -Kantonalna upravza šumarstvo, jer bez njihovog stručnog mišljenja ova služba ne može izvršiti prokres i sječu stabala. Odgovor još nije stigao pa ćemo uputiti urgenciju.

Lijepi pozdrav

Sva pitanja po inicijativama/odlukama

;