Kenan Dautović

100%
Broj pitanja: 129
Broj odgovora: 129
Stranka
SDA
Kratka biografija

Kenan Dautović, rođen je 20. 04. 1966. godine u Travniku, gdje je završio osnovnu školu.
Vojnu gimnaziju je završio u Beogradu, a Vojnu akademiju RV i PVO u Sarajevu i Zadru. Bivšu JNA napustio je 30. 08. 1991. godine u činu poručnika.
Učesnik je odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini u periodu 1992-1995. godine.
Od oktobra 1991. do aprila 1992. godine obavljao je dužnost komandira Stanice milicije Turbe nakon čega se uključuje u TO BiH, kasnije ARBiH.
Nakon rata, u okviru Vojske F BiH, obavljao je dužnosti komandanta Raketnog puka PZO, oficira za vezu sa OS Republike Turske u Ankari, zamjenika k-ta Centra za borbenu obuku,k-danta Centra za borbene simulacije.
Vojnu karijeru nastavlja u Oružanim snagama BiH gdje je u periodu 2007.-2010. godina obavljao dužnost savjetnika Ministra odbrane BiH za NATO/PfP a dužnost komandanta Centra za operacije podrške miru (PSOTC) do 2013. godine, kada je postavljen na dužnost komandanta 5. pbr OS BiH gdje 2014. godine biva unaprijeđen u čin brigadnog generala. Od 2018. godine obavlja dužnost zamjenika komandanta Operativne komande za operacije.
Svoje vojno-stručno usavršavanje obogatio je završetkom Zrakoplovne škole taktike i operatike 2000. godine u Republici Turskoj te pohađanjem 27 različitih kurseva, seminara i programa, kako u BiH tako i u Njemačkoj, Italiji, Belgiji, V.Britaniji, SAD, Gani, Kini, Turskoj, Švicarskoj, Crnoj Gori i Ukrajini.
Kada je u pitanju 18 godina duga akademska karijera, ona je aktivno započela 2006. godine dobijanjem zvanja magistra nauka na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Doktorsku disertaciju odbranio je 2009. godine na istom fakultetu, dobijajući zvanje doktora nauka odbrane i sigurnosti. U dosadašnjem periodu izvodio je nastavu na 13 predmeta na sva tri ciklusa školovanja i to iz oblasti prevencije konflikta, geopolitike, međunarodnih odnosa, diplomacije, sigurnosnih sistema i metodologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i Američkom univerzitetu u BiH . U toku 2016. godine biran je u zvanje vanrednog profesora za naučno polje politologije.
Objavio je tri knjige, dok je također autor 25 objavljenih znanstvenih i stručnih radova na bosanskom i engleskom jeziku.
Osim akademskog angažmana, dugi niz godina je stariji istraživač Centra za sigurnosne studije u Sarajevu te aktivni alumnista „George C. MarshallCenter“ Evropskog centra za sigurnosne studije u GarmischPartenkirchenu, SR Njemačka.
Aktivno govori engleski i turski jezik i služi se literaturom na ovim jezicima.

Funkcija
Načelnik
Broj osvojenih glasova
6683
;
Pitanje:

Kada će se riješiti problem grijanja u Grozdovima?

Odgovor:

Poštovani/a,

lakši i kraći odgovor bi bio da Općina nema ništa s tim problemom jer zgrada pripada stanarima koji imaju ugovorni odnos s UNIS Energetikom.

Ipak, razumjevajući sveukupnu problematiku a posebno socijalni momenat, Opcina je od UNIS Energetike bespkatno dobila Projektne zadatke za nekoliko kritičnih zgrada, među kojima su i Grozdovi.

Sada ostaje da pokušamo naći model finansiranja Glavnih projekata za svaku zgradu na osnovu kojih bi se znala ukupna cijena koštanja i gdje bi se Općina nastojala uključiti na adekvatan način.

Ovaj proces je u toku i ne znam koliko će trajati.

Srdačno

Pitanje:

Postovani Kada ce biti sljedeca tura stipendija za ucenike? Spominjalo se jos oko 30 tak stipendija!! Hvala unaprijed na odgovoru.

Odgovor:

Poštovani/a,

U ovoj školskoj godini dodjeljene su četiri stipendije za učenike deficitarnih zanimanja i sa istim potpisan Ugovor.

16.03.2023. u 14,00h u maloj sali, su potpisani Ugovori sa osamnaest učenika koji postižu iznimne rezultate. 

U ovoj školskoj godini neće više biti dodjela stipendija za učenike. 

Trenutno se radi na izradi Pravilnika za dodjelu stipendija studentima koji postižu izvrsne rezultate.

Lijepi pozdrav 

Pitanje:

Uvaženi načelniče zašto je u opštini zaustavljen prevoz putnika biljanske regije preko Ovnaka (Zenica-Mehurići i obratno)? Unaprijed zahvalan

Odgovor:

Poštovani/a,

Općina Travnik je nadležna za utvrđivanje lokalnih linija na području
općine. Međugradske linije u Kantonu utvrdjuje kantonalno ministarstvo
privrede. Pitanje za liniju Zenica - Mehurić (područje dva Kantona)
nadležno je i utvrđuje Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Da bi se ovo pitanje razmotrilo kao inicijativa prema federalnom ministarstvu preko Kantona SBK, potrebno je uraditi analizu potreba koju treba inicirati preko mjesne zajednice.

Srdačno

Pitanje:

Poštovani, u selu Gotići u blizini Karaule je postavljena ulićna rasvjeta još u Junu 2022 godine i nikada nije puštena u funkciju. Možete li mi odgovoriti u čijoj je to nadležnosti i zašto se toliko čeka?

Odgovor:

Poštovani/a,

sinoć je javna rasvjeta u Gotićima proradila a procedura od momenta postavljanja stubova do puštanja u rad potraje i preko 6 mjeseci zbog izdavanja svih potrebnih dozvola, koje nisu isključivo u nadležnosti Općine.

Pored toga, potrebno je znati da je Općina izvršila planiranje, financiranje i realizaciju postavljanja rasvjete tako da nema razloga da oteže s priključenjem.

Svako dobro

Pitanje:

Poštovani načelniče, koji je vremenski period od prijave do izlaska urbanističke inspekcije na teren kada je riječ o prijavi ilegalne gradnje?

Odgovor:

Poštovani/a,

Po zahtjevu, odnosno inicijativi inspektor je obavezan izvršiti inspekcijski nadzor i preduzeti odgovarajuće mjere i o tome pisano obavijestiti podnosioca zahtjeva, odnosno inicijative u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva ili inicijative.

Ova odredba ne odnosi se na anonimne zahtjeve i predstavke, izuzev ukoliko takva predstavka sadrži dokaze koji upućuju na grubu povredu zakona, u kojem slučaju glavni inspektor i inspektor cijene osnovanost predstavke i poduzimaju zakonom utvrđene aktivnosti radi utvrđivanja stvarnog stanja.

Srdačno

Sva direktna pitanja

Pitanje:

Poštovani načelniče, kada će zaživijeti odluka Općinskog vijeća Travnik iz 2007. godine kada je Vlašić proglašen parkom prirode? Travnik može živjeti od Vlašića i turizma. Radeći šest godina na Vlašiću uvidio sam koje su sve mogućnosti. Evo par prijedloga: Gradnja ski odnosno turističkog centra Arabašna voda, gdje bi se staze protezale do Paljenika i Čavla, gradnja gondole Duge luke Galica Paljenik, izgradnjom brze ceste Lašva-Jajce ova bi gondola bila vrlo isplativa. Dolaskom gondole do najvišeg vrha Vlašića otvorila bi se mogućnost za postavljanje zvjezdarnice i posmatraćnice za ptice kao i gradnja ski staza sa sjeverne strane Paljenika. Napraviti suradnju sa općinom Čajetina koji su napravili najdužu gondolu na svijetu u dužini od kilometara (investitor općina Ćajetina) dok god imamo na Vlašiću ski muzejske vućnice i vlast koja planira da od Vlašića napravi industrijsku zonu od ovog nema ništa.

Pitanje na inicijativi/odluci: Održana konferencija “Turizam – akcelerator razvoja privrede u Srednjobosanskom kantonu”

Odgovor:

Poštovani/a,

u nastavku je zvanični odgovor nadležne Službe a moje opservacije su na kraju.

U Centralnom registru Zavoda za zaštitu kulturno - historijskog i prirodnog nasljeđa BiH i u Prostornom planuSR Bosne i Hercegovine iz 1981. godineregistrovana sudva područja od posebne važnosti (sadržaji neponovljivogfenomena prirodnog nasljeđa) na teritoriji Općine Travnik:

Zaštičeni krajolik "Vlašić"
Zaštičeni krajolik "Ranča" (dijelom u općini Dobretići i općini Travnik)

(Zaštičeni krajolici su područja veće estetske privlačnosti, koji u prvom redu imaju rekreaciono značenje). 

Na Privremenoj listi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, pod rednim brojem  654. nalazi se - Vlašić – Prirodno dobro, Travnik.

Istom Odlukom je utvrđeno da će Komisija, u skladu sa čl. V i VII Aneksa 8 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, da donese pojedinačnu odluku o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom za svako dobro upisano na Privremenu listu.

Do donošenja pojedinačnih odluka, sva dobra upisana na Privremenu listu smatraće se nacionalnim spomenikom i uživaće zaštitu propisanu Zakonom o sprovedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02 i 10/02, “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 9/02 i “Službeni glasnik Brčko Distrikta”, broj 2/02).

U Prostornom planu Općine Travnik 2003-2025(„Službene Novine Općine Travnik“ br. 8/07 i 09/21) -izdvojeno je područje Vlašića, kao prirodno dobro. 

Na inicijativu Općine Travnik izrađen je Master plan razvoja turizma na Vlašiću za područje Općine Travnik, koji je usvojen Odlukom Vlade SBK/KSB i za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo privrede, u okviru svoje nadležnosti (Službene novine SBK/KSB 02/2013). 

Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Travnik 2003 - 2025 (Službene novine općine Travnik broj: 7/16 i 09/21), usvojen u formi Nacrta, ovo područje izdvojeno je kao PODRUČJE IZUZETNIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI PLANINE VLAŠIĆ za koje je utvrđena obaveza izrade Prostornog plana posebnog obilježja od značaja za Općinu Travniku obuhvatu, koji se podudara sa granicama obuhvata Zaštićenog krajolika Vlašić, definisanog u PP SBK/KSB i PP SR BiH iz 1981. godine.

Planiranjem područja izuzetnih prirodnih vrijednosti planine Vlašić, uskladit će se razvoj SRC Vlašić sa režimima zaštite prirodnih vrijednosti, koje je Prostorni plan SBK/KSB planirao kao Zaštićeni krajolik Vlašić. Također, potrebno je izvršiti usklađivanje određenja iz planova različitih nivoa (PP SBK/KSB, PP Općine Travnik)kao i stavova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika na čijoj se Privremenoj listi nalazi Vlašić), a po pitanju zaštite prirodnih vrijednosti.

Što se tiče Vaših prijedloga, mislim da su potentni i kreativni i mi smo Čavu i Pavu sačuvali za vertikalni transport dok master plan daje mogućnost povezivanja sa Harambašinim vodama.

Po pitanju uspinjače gondolskog tipa već dugo postoje ideje i inicijative ali nikada nismo napravili Studiju izvodljivosti da bi znali koliko bi taj projekat bio isplativ i ko bi finansirao.

Lp

 

Pitanje:

Kalibunar, katastrofa, nije Travnik samo centar, odvrnite i nase cijevi, a zavrnite one sto su se prikopcali naknadno, a da sistem nije prilagodjen. Zaposlite nekog u nocnoj, pa mi placamo 24/7, zasto moram paliti grijalicu vec u 21, i ujutro kad se djeca spremaju za skolu? Najbolje rjesenje je ugradnja kalorimetata. Koliko potrosis, toliko platis.

Pitanje na inicijativi/odluci: Rješavanje primjedbi građana/ki u vezi s kvalitetom grijanja

Odgovor:

Poštovani/a,

u potpunosti razumijem Vašu frustraciju ali radi se o privatnom preduzecu koje radi na komercijalnoj osnovi a građani su sa tim preduzecem potpisali ugovore u kojima stoje obaveze strana potpisnica i način kako postupa nezadovoljna strana.

Jedino što Općinsko vijeće radi u cilju zastite građana, jer se radi o komunalnoj djelatnosti od općeg značaja, jeste odobravanje tehničkog i cjenovnih pravilnika te razmatranje zahtjeva za povećanje cijena putem svoje stručne komisije u kojoj se nalazi i predstavnik Udruženja potrošača.

Općinska administracija u toj oblasti nema nikakve nadležnosti izuzev učestvovanje u pomenutoj Komisiji OV ali se, svejedno, uključuje u sve organizacijske procese jer ona postoji zbog građana. Dakle, Općinska administracija nema nikakve veze sa puštanjem, odvrtanjem, zavrtanjem, prikopcavanjem i sl. ali se uključi ako ima veliki broj pritužbi građana, sto smo u zadnjih mjesec dana uradili nekoliko puta na različite načine.

Srdačno

Pitanje:

PoštovaniKako je u toku realizacija obilježavanja parking mjesta za stanovnike Travnika, molim Vas da razmotrite mogućnost da se u isti postupak uvrste i stanovnici MZ Šumeće koji stanuju u ulici Šumeće prema Plavoj Vodi. Naime trenutno ne postoji opcija plaćene vinjete za stanovnike te MZ uprkos Odluci o javnim parkiralištima i Pravilniku o organizaciji rada na parkiralištima, već se isključivo nudi tržišna cijena mjesečne karte u visini od 60 KM , iako je riječ o sezonskom parkingu koji se prema navedenoj Odluci i Pravilniku ne bi trebao naplaćivati izvan perioda od 08-16 sati kao niti izvan ljetnog perioda.Ovo je zaista veliki problem za stanovnike ovog dijela Travnika te Vas molim za informaciju da li će se rješavanje ovog problema uključiti u trenutnu aktivnost rješavanja problematike parkiranja za stanovnike? Hvala.

Pitanje na inicijativi/odluci: Obilježavanje parking mjesta

Odgovor:

Poštovani/a,

rješavanje problema parkinga za stanare općine Travnik je projekat koji će se raditi u više faza. U Elaboratu koji je urađen predviđena su 4 parking mjesta na početku ulice Šumeće, dok ostatak ulice nije obuhvaćen prvom fazom projekta.

Postoji više razloga što je elaboratom tako predviđeno, a kao jedan od važnijih je to što je Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 6/2006, 75/2006 - ispr, 44/2007, 84/2009, 48/2010, 48/2010 - dr. zakon, 18/2013, 8/2017, 89/2017 i 9/2018) u članu 74. stav (5) propisano da je zabranjeno parkiranje na kolovozu sa dvije saobraćajne trake gdje se saobraćaj odvija u oba smijera.  Bitno je napomenuti da će ubrzo početi i izgradnja Regionalnog vodovoda Plava Voda te da postojeći parking neće biti u funkciji.

Naravno, Općina će pristupiti rješavanju problema parkinga za stanare u kompletnoj ulici Šumeće u nekoj od narednih faza projekta poštujući sve zakonske odredbe. Već postoji nekoliko rješenja trajne prirode ali sva iziskuju značajna finansijska sredstva.

Što se tiče cijene koju navodite ona se odnosi na komercijalni parking dok mjesečno korištenje parkinga za stanare iznosi 20 KM a 16,66 KM ukoliko se radi o godišnjoj rezervaciji.

Svako dobro


Pitanje:

Pozdrav. Može li se organizovati bezplatan kurs rada na svili ili obrada vune sa posebnom tehnikom?Ideja pravljena lutki marioneta ili krpenjaca.

Pitanje na inicijativi/odluci: Besplatni kurs izrade rukotvorina

Odgovor:

Odgovor na Vaše pitanje je naravno da može. Upravo takav jedan kurs organizovan je u Travniku od strane općine i bratimljenog grada Konye. Radi se o kursu izrade rukotvorina, kurs je besplatan i traje šest mjeseci. Zaposleni u općinskoj adrministraciji uvijek koriste priliku da dobra iskustva i prakse drugih lokalnih zajednica se prenesu i na sve zainteresirane građane sa područja naše općine. Iz Vašeg pitanja nije jasno da li je interes za besplatni kurs, interes Vas kao pojedinca ili postoji interes više građana? Ukoliko je to interes više građana, onda sugerišemo i registraciju Udruženja građana  koje će sigurno imati više šansi i prilika da zajedničkim snagama realizuju zajedničke ideje i ostvare ciljeve, te obezbjede odrđena finansijska sredstva za realizaciju svojih zacrtanih ciljeva. Ukoliko se registruje Udruženje, općina bi podržala isto u skladu sa svojim mogućnostima.

Svako dobro uz izvinjenje za nešto zakašnjeli odgovor.

Pitanje:

Postovani načelniče,da li imate namjeru maknuti samoporusena stabla koja su se popriječila u rijeci, gdje se skupi sav otpad na relaciji od Borčevog mosta prema benzinskoj pumpi ABA i dalje?

Pitanje na inicijativi/odluci: Uređenje vodotoka rijeke Lašve

Odgovor:

Poštovani/a

Održavanje vodotoka je ozbiljan i odgovoran posao koji zahtjeva i takav pristup . Ono što je sigurno vidljivo građanima je da smo započeli niz aktivnosti na uređenju vodotoka.

Kroz različite projekte obnavljaju se korita rijeka i podzida a kroz aktivnosti prevencije od poplava vrši se uklanjanje tzv. tostrva i plutajućeg otpada. Najsvježiji primjer je čišćenje korita Lašve – dionica od mosta Luke do mosta kod Muzičke škole a nastavak je osiguran od sredstava SBK/KSB.

U saradnji sa građanskim inicijativama i mjesnim zajednicama podržavamo svaku ovakvu aktivnost zbog čega je i prihvaćena inicijativa da, svi mi, svoju društvenu odgovornost ove godine pokažemo odnosom prema rijekama i šumama.

Nadam se da će i mjesna zajednica kojoj pripada ponenuta relacija uzeti učešće u ovim akcijama. 

Naravno, kroz redovno održavanje javnih i javnih zelenih površina vrše se interventni zahvati te će se tako postupati i sa samoporušenim stablima koja remete vodotok.

Svako dobro

Sva pitanja po inicijativama/odlukama

;