Admir Smajić

100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Stranka
NIP
Kratka biografija

 magistar pravnih nauka

Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
553
;
Pitanje:

Poštovani, osim Vaše borbe da obezbjedite besplatan parking za opcinske vijecnike tokom sjednica OV, kao clan opozicije u OV koje inicijative ste još pokrenuli?

Odgovor:

Poštovani,

prije svega želim da se zahvalim na interesovanju za naše djelovanje u Općinskom vijeću.

Tačna je konstatacija da je jedna od mojih inicijativa bila i ova koju ste spomenuli ali ako pratite pomno OV mogli ste se i sami uvjeriti da su moje inicijative

u duhu moje naobrazbe pa tako sam između ostalog tražio da se u potpunosti primjene načela efikasnosti i ekonomičnosti u vođenju upravnih postupaka na način da podnositelji zahtjeva za bilo koje pravo u organu uprave nema obavezu da prikuplja dokumentaciju koju taj organ po načelu ex officio sam izdaje te da voditelj postupka upotpunjava spis sa tim aktima. Tako npr. ako podnosite zahtjev za urbanističku dozvolu sve što Vam treba iz katastra sam voditelj postupka prikuplja i upotpunjuje spis.  Na taj način stranke se ne bih izlagale nepotrebnom trošku.

Ponavljam bilo je dosta inicijativa između ostalog i ta da se svi parkinzi u Travniku obilježe na način da se na vidno mjesto istakne tabla sa cjenovnikom i brojem parking mjesta te radnim vremenom. Zatražio sam da se ukinu ona parking mjesta uz naplatu koja kao takva nisu predvođena Odlukom općinskog vijeća o formiranju parkinga uz naplatu.

Koristim priliku da Vam se još jednom zahvalim na interesovanju i želim da Vas upoznam sa vašom mogućnošću da sve inicijative koje sam ja podnjeo ili bilo koji vijećnik možete dobiti na uvid u nadležnoj službi općine Travnik.

L.P.

Sva direktna pitanja

;