Komunalni redari u Općini Travnik


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

93%
7%

50

GLASAJ

4

15.10.2021.

Predlagač/ica: Općina Travnik
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: Realizovano

Krajem septembra 2021. godine, u Općini Travnik obilježena je Sedmica društvene odgovornosti, nakon koje su sačinjeni izvještaji o stepenu odgovornosti građana/ki Travnika. 


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Kultura i sport 28.03.2023.
  Infrastruktura 27.03.2023.
Najavljene sanacije puteva u Velikoj Bukovici i zaseoku Potok
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 23.03.2023.
Pitaj vijećnike/ce
Kenan Dautović
SDA
Načelnik Općine Travnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca