Komunalni redari u Općini Travnik


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

93%
7%

50

GLASAJ

4

15.10.2021.

Predlagač/ica: Općina Travnik
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: Realizovano

Krajem septembra 2021. godine, u Općini Travnik obilježena je Sedmica društvene odgovornosti, nakon koje su sačinjeni izvještaji o stepenu odgovornosti građana/ki Travnika. 


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Ekonomija 26.09.2023.
Otvaranje Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Travnik
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 22.09.2023.
Sanirano dječije igralište kod ljetne bašte “Gala”
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 18.09.2023.
Edukacije za samozapošljavanje i pokretanje vlastitog biznisa
100%

13

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Kenan Dautović
SDA
Načelnik Općine Travnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca