Sklonište za napuštene životinje na području općine Travnik


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

95%
5%

56

GLASAJ

3

28.10.2021.

Predlagač/ica: Općina Travnik
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: U proceduri

Općina Travnik, uz finansijsku podršku viših nivoa vlasti, započinje izgradnju skloništa za napuštene životinje. Kako je saopćeno iz nadležne općinske službe, Općina je dobila građevinsku dozvolu, te je u procesu finalizacije finansijske kontrukcije projekta. 


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Kultura i sport 28.03.2023.
  Infrastruktura 27.03.2023.
Najavljene sanacije puteva u Velikoj Bukovici i zaseoku Potok
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 23.03.2023.
Pitaj vijećnike/ce
Kenan Dautović
SDA
Načelnik Općine Travnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca