Ustupanje dijela kasarne Travnik na korištenje Općini


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

91%
9%

39

GLASAJ

4

05.04.2022.

Predlagač/ica: Kenan Dautović
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Lokalne procedure
Status: Realizacija u toku

Na inicijativu načelnika Općine Travnik Kenana Dautovića organizovan je radno-konsultativni sastanak sa delegacijom Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga BiH, a na čelu sa pomoćnikom ministra u Sektoru za politike i planove Dženanom Redžom.

Na sastanku se razgovaralo o inicijativi koju je pokrenuo načelnik Dautović, a riječ je o ustupanju dijela kasarne Travnik na korištenje Općini Travnik.

Načelnik Dautović je u svom obraćanju 15.4.2022. obrazložio da se ovom inicijativom od Oružanih snaga BiH traži ustupanje sportskih terena kasarne na korištenje. Općina Travnik bi terene poboljšala i modifilkovala te na taj način građanima i građankama Travnika omogućila cjelodnevno korištenje terana, a posebno djeci koja nemaju dovoljan broj terena za igru.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Ekologija 05.10.2024.
U Travniku će biti realizovana jedna od najvećih ekoloških akcija
100%

6

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Javna uprava jedinice lokalne samouprave 19.04.2024.
Travnik započinje reformski proces kojim će se mijenjati politike i prakse na lokalnom nivou
100%

6

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 08.04.2024.
Općina Travnik objavila dva javna poziva za izbjegle i raseljene osobe i one sa socijalnim statusom
100%

10

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Kenan Dautović
SDA
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca