Ustupanje dijela kasarne Travnik na korištenje Općini


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

91%
9%

39

GLASAJ

4

05.04.2022.

Predlagač/ica: Kenan Dautović
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Lokalne procedure
Status: Realizacija u toku

Na inicijativu načelnika Općine Travnik Kenana Dautovića organizovan je radno-konsultativni sastanak sa delegacijom Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga BiH, a na čelu sa pomoćnikom ministra u Sektoru za politike i planove Dženanom Redžom.

Na sastanku se razgovaralo o inicijativi koju je pokrenuo načelnik Dautović, a riječ je o ustupanju dijela kasarne Travnik na korištenje Općini Travnik.

Načelnik Dautović je u svom obraćanju 15.4.2022. obrazložio da se ovom inicijativom od Oružanih snaga BiH traži ustupanje sportskih terena kasarne na korištenje. Općina Travnik bi terene poboljšala i modifilkovala te na taj način građanima i građankama Travnika omogućila cjelodnevno korištenje terana, a posebno djeci koja nemaju dovoljan broj terena za igru.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Ekonomija 26.09.2023.
Otvaranje Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Travnik
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 22.09.2023.
Sanirano dječije igralište kod ljetne bašte “Gala”
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 18.09.2023.
Edukacije za samozapošljavanje i pokretanje vlastitog biznisa
100%

13

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Kenan Dautović
SDA
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca