Irfan Čengić

0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Stranka
SDP BiH
Kratka biografija

Irfan Čengić rođen je u Sarajevu, gdje je i diplomirao na Pravnom fakultetu. U mandatnom periodu 2008–2012. bio je predsjednik Komisije za pitanja mladih Općinskog vijeća (OV) Stari Grad Sarajevo, a od 2012. do 2016. godine bio je član Komisije za statut i propise OV Stari Grad Sarajevo. Na izborima 2012. godine izabran je kao najmlađi vijećnik u Bosni i Hercegovini u OV Stari Grad Sarajevo, gdje je obnašao funkciju dopredsjedavajućeg OV-a. U narednom mandatu ponovno je izabran na ovu poziciju te je obnašao funkciju šefa Kluba vijećnika SDP-a BiH u OV Stari Grad. Na poziciju generalnog sekretara Socijaldemokratske partije BiH (SDP BiH) izabran je 2014. godine te tu funkciju obnaša do 2019. godine. Na izborima 2018. godine izabran je za zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na Općim izborima 2022. godine osvojio je zastupnički mandat u Skupštini Kantona Sarajevo te delegatski mandat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Osvajanjem najvećeg broja glasova na prijevremenim izborima za načelnika Općine Stari Grad Sarajevo, održanim 29.10.2023. godine, postao je sedmi načelnik Općine Stari Grad Sarajevo. Funkciju načelnika Općine Stari Grad Sarajevo zvanično je preuzeo 17.11.2023. godine.


Funkcija
Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo
Broj osvojenih glasova
6902
;
Pitanje:

Zašto se nešto ne radi na rješenju problema prelaska autima preko Kozje ćuprije?

Načelnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Pitanje:

Poštovani načelniče, da li je moguće da Općina stavi neke prepreke na trotoar u Ulici Josipa Štadlera kod zgrade bivše Higijene kako bi pješaci mogli isti i da koriste? Naime, problem predstavljaju neodogovorni vozači koji redovno taj trotoar koriste kao parking pa tako pješaci, osobe sa invaliditetom te majke sa djecom moraju da hodaju ulicom koja je inače poprilično prometna, a vidljivost vozačima je smanjena uslijed parkiranih automobila. Taj dio ulice je pod blagom okukom, tako da se pješaci ne vide dok hodaju po cesti zbog parkiranih automobila. Policija povremeno dođe i napiše kazne te se taj dio isprazni na par sati i onda opet počinju sa parkiranjem. Lp

Načelnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Pitanje:

Poštovani, Pratim informacije o projektima u pripremi, a posebno za Barice. Rekonstrukcijom puta ce se ubrzati saobracaj, a sa ovim stanjem puta, udesi su rijetki. Razvoj tog prelijepog područja bez vode i kanalizacije je vrlo upitan. Jasno da su sredstva ograničena, ali me zanima postoje li bilo kakvi planovi u vezi sa izgradnjom gradskog vodovoda i kanalizacije na Baricama.Ljeti su Barice bez vode po nekoliko mjeseci. Pratim ii podržavam Vaš rad i ukoliko nađete vremena za kratki odgovor, bicu zahvalan. Srdačan pozdrav,

Načelnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Pitanje:

Poštovani Načelniče, živim na Vratniku, u blizini Bijele džamije i Jajce kasarne. Imam više pitanja koja sam postavljala i prethodnom Načelniku, nikada nisam dobila nijedan odgovor. 1. Kameni zid Jajce kasarne duž ulice Bijela česma je dijelom urušen, cesta "zaštićena" najlonom. Čija god da je nadležnost, to je godinama problem sigurnosti i stanovnika i turista kojih je veliki broj. Ta rupa dužine 6-7m je iznad partera kasarne na visini od cca 3m. Inače je cijeli zid deformisan i pomalo se urušava. Ako je nešto prijetnja sigurnosti, neko ko je nadležan treba intervenisati, zar ne? Općina ili neko drugi, Vi ćete to znati. 2. Žuta tabija je centar okupljanja mase turista, dodatno ih privlači i vidikovac Kamarija. Parking je na svakom cm asfalta. Nama koji pokušamo proći do kuće s te strane do Jajce kasarne ponekad je nemoguće. I ako uspijemo, asfalt ulice od tabije do kasarne je više off-road , a rupe i hangove građani ponekat ravnaju sa malo betona ili šljunka. Odavno je zrela za rekonstrukciju cijelog trupa, ne samo asfalta. Znate li koliko turista se želi slikati na koti "das ist Valter"? 3. Vlasnik hotela Saraj je prije desetak godina (koliko se sjećam) svojim parkingom na samoj krivini ispod hotela toliko sužio cestu, da se često dešavaju sudari. Ima znak suženja samo iz pravca Ž. tabije i njega slabo ko primjeti jer je na istom mjestu postavio ležeće policajce. Možete li provjeriti da li zaista ima pravo na tu širinu parkinga i zauzimanje prometnice? Nadam se da ću ovog puta dobiti odgovore. S poštovanjem, Meliha Avdagić, dipl.ing.građ.

Načelnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Pitanje:

Pozdrav, govorili ste o iskoristavanju potencijala lokaliteta Borije pa bih volio da znam kakvi su planovi sto se tice tog projekta I da li je u planu izmjena regulacionog plana kako bi se lokalitet mogao dalje razvijati ?

Načelnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

;