Filter: Načelnik i vijećnici/e u Općini Stari Grad Sarajevo
Načelnik
Ibrahim Hadžibajrić
Stranka: NES
84%
Broj pitanja: 76
Broj odgovora: 64
Predsjedavajući vijeća
Mirza Batalović
Stranka: NES
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Općinsko vijeće
Abdulah Skaka
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Vedad Deljković
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Srđan Simonović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Adi Zahiragić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Salih Išerić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Adnan Smajović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Vedad Šahović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Husein Holjan
Stranka: NES
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Lejla Begović
Stranka: NES
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Sejfo Šehović
Stranka: NES
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Alija Begić
Stranka: NES
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Seid Škaljić
Stranka: NES
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Amrudin Džanović
Stranka: NES
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Damir Saračević
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Almedin Miladin
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Almedina Pašalić Zukorlić
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Šejla Uzunović
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Emir Bićo
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Malik Garibija
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Muamer Mekić
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Anisa Bašović Čengić
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Zlatan Ljuhar
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Vedran Grebo
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Alma Jašarević
Stranka: SzSG
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Vedran Dodik
Stranka: SzSG
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nermin Džino
Stranka: SBBBiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Anis Krivić
Stranka: SBBBiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Ajdin Holjan
Stranka: PZP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Sabahudin Arapović
Stranka: PZP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Jasmin Skorupan
Stranka: LDS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0