Ibrahim Hadžibajrić

88%
Broj pitanja: 102
Broj odgovora: 90
Stranka
NES
Kratka biografija
Funkcija
Broj osvojenih glasova
10289
;
Pitanje:

Pozdrav Načelniče, Moje pitanje glasi kad će biti provedena do kraja harmonizacija zemljista u Donjem Biosku koje pripada vašoj opstini. Lijep pozdrav

Odgovor:

Poštovani,

Projekat registracije nekretnina se provodi na osnovu Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj-IDA, koji je potpisan dana 25.01.2013. godine, te Odluke o ratifikaciji-”Službeni glasnik BiH”,Međunarodni ugovori br.17 od 12.09.2013. godine. Projektom upravlja Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Općina Stari Grad Sarajevo je potpisala Sporazume sa Federalnom upravom za realizaciju aktivnosti sistematskog ažuriranja podataka o nekretninama katastra  i zemljišne knjige u katastarskim općinama za k.o. Sarajevo III, k.o. Sarajevo XI, k.o. Sarajevo XIII, k.o. Sarajevo IX, Sarajevo I i k.o. Sarajevo II (gradske općine).

Odsjek za katastar Općine Stari Grad Sarajevo je aktivno učestvovao u ovom projektu i prema terminima datim u Projektu izvršio je primopredaju Općinskom sudu u Sarajevu na dalje postupanje odnosno uspostavu nove zemljišne knjige.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je nosilac Projekta usklađivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja (harmonizacije).

 Ukoliko dobijemo informaciju da će se postupak harmonizacije provoditi za katastarsku općinu Donje Biosko, stanovništvo će biti blagovremeno obavješteno.

Pitanje:

Kada ce doći na red sanacija dijela ulice mačkareva na vratniku?

Odgovor:

Poštovani,

Realizacija II faze radova sanacije ulice Mačkareva (od ulice Prijeka česma do Čebedžija) planirana je budžetom Općine Stari Grad Sarajevo za realizaciju u 2023.godini. Obzirom da su za navedene radove potrebna značajna sredstva, Općina se obratila i Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo za sufinansiranje navedenog projekta iz sredstava vodnih naknada (koja se raspoređuju općinama). 

Radovi koji su planirani kroz projekat sanacije ulice su rekonstrukcija kanalizacione mreže sa razdvajanjem kanala za fekalne i oborinske vode, rekonstrukcija gasne mreže i izrada nove kaldrme.

Pored navedenog, svi imaoci komunalne infrastrukture bit će obavješteni o radovima i moći će, ukoliko budu smatrali potrebnim, rekonstruisati svoje instalacije (telekom, vodovod i dr.).

S poštovanjem,

Pitanje:

Veliki pozdrav, Imam jedno pitanje,nadam se da ce neko od nadleznih izvrsiti uvid na licu mjesta. Radi se o ulici Velika Berkusa, od raskresnice sa ulicom 10 Brdske brigade pa do Velike Berkuse broj 14....to je slijepa ulica koja je asfaltirana i koristi se za saobracaj motornim vozilima (koriste je uglavnom stanari koji zive u ulici). Visegodisnji problem je sto je ulica odredjenim zidovima,stepenicama,olucima i sličnim bitno sužena te njom mogu proci samo najuža motorna vozila. Prolaz bilo kakvog veceg vozila je onemogucen tako da su svi stanovnici ulice primorani namjestaj,materijal,ogrev nositi sa raskresnice do kuce.Takodje ne mogu proci sa privatnim vozilima koja su imalo vecih gabarita od recimo peugeota 206 i slicnih vozila.U zimskim uslovima poseban problem predstavljaju oluci koji se izljevaju na cestu,te voda iz njih na asvaltu ledi i predstavlja problem i za pjesake i za vozace nekoliko vozila koja kroz ulicu mogu saobraćati.

Odgovor:

Poštovani,

obratili ste se zbog suženih gabarita ceste u slijepom kraku ulice Velika Berkuša (od raskrsnice sa ulicom Desete brdske brigade do Velika Berkuša br.14), usljed čega su stanovnici ulice primorani namještaj, materijal i ogrijev nositi od raskrsnice ulica Velika Berkuša i Desete brdske brigade do svojih objekata. Kao razlog suženja navodite izgrađene zidove,  stepeništa, oluke  i slične zahvate u prostoru koji uzrokuju ovakvo stanje. 

Shodno vašem obraćanju izvršen je terenski obilazak lokaliteta i konstatovano da se radi o ulici koju karakteriše stara gradnja, sa objektima (kuće, avlijski zidovi i sl.) izgrađenim uz samu ivicu ceste. Prema podacima iz katastarskog operata ulica je jako uska i bez obzira na izgrađene objekte ne postoji mogućnost njenog proširenja da bi bili zadovoljeni  savremeni standardi.

Što se tiče primjedbi vezanih za led na saobraćajnici napominjemo da, shodno odredbama Zakona o komunalnoj čistoći vlasnici stambenih objekata imaju obavezu da vrše uklanjanje snijega i posipanje površine ispred svojih objekata. Općina Stari Grad je u okviru svojih nadležnosti izvršila nabavku soli koja je isporučena po svim mjesnim zajednicama i istu stanovnici po potrebi mogu uzimati. 

Pitanje:

Poštovani, Ja Vas molim da mi odgovorite,kada će neko uraditi nešto po pitanju 2 pješačka prelaza,na tranzitu kod Gonula? Više puta sam izbjegla nesreću, sa djetetom koji je prvi razred. Nije moguće stići u školu na vrijeme,niti je moguće preći pješački,zbog trkača jutarnjih koji voze do 120 na sat. Nema te osobe,i institucije kojoj se nisam obratila,poslala mail,ili zvala telefonski. Da li mogu da se postave semafori,pješački betonski prelazi,radar bilo šta što može pomoći našoj djeci da sigurno stignu do škole. Ili ćemo čekati da se nekom djetetu nešto dogodi,pa da onda reagujemo. Ja Vas molim za odgovor.

Odgovor:

Poštovana,

Vezano za Vaš upit koji se odnosi na problem prelaska pješaka preko pješačkog prelaza kod ugostiteljskog objekta Gonul Kahvesi na ulici Put mladih muslimana, ovim putem Vas informišemo o sljedećem:

Općina Stari Grad Sarajevo nije nadležna za uređenje saobraćajnog prelaza preko magistralne ceste M5, ispod ulice Timurhanova. Postavljanje semafora na pješačkom prelazu je u nadležnosti upravitelja ceste, koji je u ovom slućaju Javno preduzeće Ceste Federacije. U protekloj godini Općina Stari Grad, upravo u cilju zaštite pješaka, obratila se nadležnom upravitelju Javnom preduzeću Ceste Federacije kako bi isti poduzeli aktivnosti iz domena svoje nadležnosti po ovom pitanju.

Postavljanje semafora na predmetnoj lokaciji je u nadležnosti upravitelja ceste, za nepropisno parkirana vozila nadležni su policijski službenici, a postavljanje radara za prekomjernu brzinu je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova KS i to Ekspertne radne grupe za razmatranje inicijativa za postavljanje novih jedinica stacionarnih radara.

Pitanje:

Kada će doći na red ulica ,,Nevjestina,, na području mz ,,Vratnik,,?

Odgovor:

Poštovani,

Vezano za Vaš upit koji se odnosi na sanaciju ulice Nevjestina na području MZ Vratnik obavještavamo Vas da je budžetom Općine Stari Grad Sarajevo za 2023. godinu planirana sanacija dijela ulice Nevjestina. Projekat će početi sa početkom nove građevinske sezone.

Sva direktna pitanja

Pitanje:

Gdje je bilo obavještenje za sastanke u MZ? Mnogi građani nisu bili obaviješteni. U nekoliko navrata sam se obraćao u pismenoj formi u vezi problema izlijevanja kanalzacije u ulici Vrbanjuša kod broja 67 čim padne malo veća kiša. Služba za investicije i komunalne poslove nije uradila ništa po ovom pitanju. Koje je riješenje?

Pitanje na inicijativi/odluci: Najavljeni infrastrukturni projekti u Mjesnoj zajednici Logavina

Odgovor:

Poštovani,

sve obavijesti o sazivu zborova građana bile su postavljene na oglasne ploče mjesnih zajednica u kojima su zborovi i održani. Stanovnici Starog Grada, svakodnevno, se mogu obratiti općinskoj administraciji sa pitanjima u pismenoj ili elektronskoj formi na mail adresu [email protected]. Sva pitanja ili inicijative prema Općinskom načelniku ili nadležnim općinskim službama moguće je također dostaviti u pisanoj formi putem Sekretara MZ.

Što se tiče drugog pitanja, informišemo Vas da uz samu granicu općina Centar i Stari Grad izgrađena je kanalizaciona mreža koja najvećim dijelom prolazi kroz privatna imanja. Predmetna kanalizaciona mreža nije evidentirana u katastru komunalnih uređaja i za istu Općina Stari Grad Sarajevo nema podatke o investitoru, vremenu izgradnje, kvalitetu i profilu cijevi, kao ni drugih bitnih podatka vezanih za izgrađenu mrežu. KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo je po prijavi građana, a na zahtjev Općine Stari Grad Sarajevo, u više navrata radio pročepljenja/čišćenja na ovako izgrađenoj kanalizaciji. Posljednji put čišćenje je rađeno u toku 2020.godine kada su nakon dvodnevnog rada na kanalu iz istog izvađene velike količine različitog otpada (kućni otpad, granje i sl.). Nakon toga nije bilo prijava građana vezano za izljevanje kanalizacije.

 

S poštovanjem,

Pitanje:

Odličan projekat za svaku pohvalu.Mada koliko sam shvatio cesta se radi od cilja bob staze do ulice Dolovi u tom slučaju najljepši dio Apelovog puta koji ide izmeđi Čolinih kapa ostaje u devastiranom stanju.Mislim da i taj preostali dio puta treba rješiti čime bi otklonili i opasnost po ljude i imovinu koju sada predstavlja obrušavanje kamena iz zida Apelove ceste na koju vas godinama upozoravamo.

Pitanje na inicijativi/odluci: Sanacija Apelove ceste na obroncima Trebevića

Odgovor:

Poštovani,

rekonstrukcija dijela Apelove ceste je jedan od projekata koji je u četverogodišnjem programu rada općinskog načelnika, a koji zajednički finansiraju Općina Stari Grad i Ministarstvo saobraćaja KS - Direkcija za ceste, sa većim finansijskim učešćem Ministarstva. Rekonstrukcijom ovog dijela ceste u dužini od cca 900 m će se uspostaviti saobraćajna komunikacija između ulice Dolovi i lokaliteta bob staze, a što će ujedno predstavljati najkraću putnu vezu za Trebević bez prelaska entitetske linije.

U narednom periodu će se svakako razmatrati i rekonstrukcija ostatka puta koju predlažete. Pri tome napominjemo da je za istu potrebno obezbijediti značajna finansijska sredstva, jer zbog konfiguracije terena i stanja ove dionice, osim radova asfaltiranja, ovaj projekat mora obuhvatiti i radove na stabilizaciji terena, odnosno izgradnju/rekonstrukciju velikog broja potpornih zidova.

Pitanje:

Da li se prevoz odnosi i na djecu sa Mihrivoda za školu Mula Mustafe Bašeskije ili samo za djecu sa Sedrenika?

Pitanje na inicijativi/odluci: Besplatan prevoz do škole za učenike/ce u padinskim dijelovima

Odgovor:

Poštovani,

u skladu sa Sporazumom o saradnji između Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i Općine Stari Grad Sarajevo organizovan je besplatan prijevoz za učenike četiri starogradske osnovne škole („Mula Mustafa Bašeskija“, „Saburina“, „Vrhbosna“ i „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“) za školsku 2022/2023. godinu.

Jedan od bitnih uslova za korištenje ove pogodnosti je da učenik živi na udaljenosti od 2km ili više od škole koju pohađa, te da dionica do škole nije obuhvaćena redovnim linijskim prevozom, odnosno da je ista neredovna.

S obzirom na to da naselje Mihrivode nije udaljeno 2 km ili više od OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ u ulici Logavina, nije planiran organizovani prijevoz učenika.

Pitanje:

Da li će biti neke naknade za penzionere i one koji su duže godina na birou?

Pitanje na inicijativi/odluci: Povećanje naknada za određene kategorije stanovništva

Odgovor:

Poštovani,

Općina Stari Grad Sarajevo kroz brojne vidove programa i projekata pruža pomoć građanima koji su u stanju spocijalne potrebe. To je posebno izraženo od izbijanja pandemije korona virusa, a potom i naglog porasta cijena svih proizvoda i usluga usljed ratnih dejstava u Ukrajini. Pomoć će se nastaviti i u narednom periodu i to u višim iznosima nego dosad. Namjenska novčana pomoć penzionerima i onima koji se nalaze na birou, nije planirana. Međutim, kroz budžetsko povećanje finansijskih sredstava licima u stanju socijalne potrebe, kojima se smatraju i lica koja su nezaposlena, isti mogu ostvariti jednokratne novčane pomoći, pomoć za liječenje u Bosni i Hercegovini, te u inostranstvu, kao i pomoć u vidu obezbjeđenja ogrjeva. Kada su penzioneri u pitanju, lica koja ostvaruju minimalnu penziju kao ukupno mjesečno primanje, također mogu ostvariti jednokratnu novčanu pomoć za liječenje.

Pitanje:

Da li će se ovo isto napraviti i ispred Careve Džamije? Pored toga, na tranzitu prema Hošinom brijegu kod kafića redovno se parkiraju automobili na trotoare. Ne treba ni naglašavati da vozila brzo idu, a pri čemu su zbog takvog ponašanja ugroženi stanovnici tog naselja, pogotovo djeca i majke sa kolicima.

Pitanje na inicijativi/odluci: Izgrađeno pješačko ostrvo u Ulici Bistrik

Odgovor:

Poštovani,

U okviru projekta rekonstrukcije saobraćajnice i pješačkih staza, dionica: Drvenija – Austrijski trg i trolejbuska okretnica, koji su zajednički realizovali Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Općina Stari Grad Sarajevo u prethodnom periodu, izvršena je izgradnja izdignutog ostrva na raskrsnici ulica Bistrik i Hamdije Kreševljakovića, a u cilju usmjeravanja saobraćajnih tokova i sprječavanja parkiranja na ovom lokalitetu. U narednom periodu nije planirana izgradnja ostrva u blizini Careve džamije.

Vezano za problem parkiranih vozila na trotoaru u ulici Put mladih muslimana,  Odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18) utvrđene su površine na kojima nije dozvoljeno zaustavljanje/parkiranje. Navedenim Zakonom date su ovlasti i mogućnosti nadležnim ministarstvima unutrašnjih poslova za izdavanje prekršajnih naloga i sankcionisanje vozača koji zaustavljaju ili parkiraju vozila na mjestima na kojima ugrožavaju bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju, ili predstavljaju smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka, kao i na svim drugim javnoprometnim površinama na kojima zaustavljanje/parkiranje nije dozvoljeno. Općina Stari Grad Sarajevo se u kontinuitetu obraća Policijskoj stanici Stari Grad sa zahtjevom za poduzimanje mjera iz njihove nadležnosti, shodno odredbama navedenog Zakona, a u cilju rješavanja problema nepropisnog parkiranja vozila na području ove Općine. Općinski načelnik nema nadležnost za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila niti sankcionisanje vozača koji nepropisno parkiraju svoja vozila.

Sva pitanja po inicijativama/odlukama

;