Ibrahim Hadžibajrić

97%
Broj pitanja: 65
Broj odgovora: 63
Stranka
NES
Parlament
Stari Grad Sarajevo
Kratka biografija
Izborna jedinica
Funkcija
Broj osvojenih glasova
10289
Pitanje:

Na Bistrik brijegu svaka kuća je napukla radi klizišta uzrokovanog oborinskim vodama, jer nema asvalta niti propisno urađene kanalizacije. Kada ćemo mi doći na red?

Odgovor:

Klizišta na Kantonu Sarajevo sanira Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i jedini je meritoran za ocjenu stanja nekog lokaliteta i vršenje monitoringa klizišta na lokalitetima gdje je ono ustanovljeno. Obzirom da je lokalitet Bistrik brijeg br. 11-27 već ranije ocjenjen kao klizište, Općina Stari Grad Sarajevo je isti delegirala prema Zavodu i s tim u vezi je ovo klizište predmet Sporazuma zaključenog između Općine i Zavoda o realizaciji Projekata sanacije i monitoringa klizišta u Općini Stari Grad Sarajevo.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno klizište u ulici Bistrik brijeg od broja 11 do 27 ulazi u proces monitoringa i izrade projektne dokumentacije, te će se nakon toga moći planirati sredstva za sanaciju klizišta na lokalitetu.

Pitanje:

Postovani nacelnice, intetesuje me da li je do Vas dosao Prijedlog za budzet 2022. godine, koji je na vrijeme poslat, a tice se investiceje -postavljanje fasade na zgradi koja se nalazi na Bascardiji. Lp

Odgovor:

Poštovani,

iz vašeg upita nije jasno o kojem prijedlogu se radi i na osnovu upita se ne može utvrditi tačna lokacija zgrade o kojoj govorite. Predlažemo da se obratite direktno Službi za finansije Općine Stari Grad Sarajevo putem telefona 033 282 343 ili putem e-maila  [email protected]

Pitanje:

Poštovani, Molim Vas da odgovorite na pitanje potrebe da se realizuje predloženi Projekat građana dijela naselja, ulice Okretaljka do Hladivode 165 , preko sluzbi MZ "Mosćanica" ,koji se odnosi na potrebu izrade: Projektne dokumentacije za utvrđivnja trase ulice i sadrzaja potrebne infrastrukture: odvodne vode kanalizacija, mreza plina, vodovodna mreže; kao i preduslova da se Projekat realizuje u dinamici koja je u skladu sa mogućnostima Budžeta opštine Stari Grad i sredstava višeg nivoa vlasti za navedene potrebe?

Odgovor:

Poštovani,

u vezi sa Vašim prijedlogom za izradu projektne dokumentacije za dio ulice Hladivode, od okretaljke do broja 165, sa svim elementima ulice-saobraćajnice i izgradnju infrastrukture, izvršili smo uvid u kopiju katastarskog plana, po kojem je utvrđeno da se radi o prilaznom putu, kao i da su samo četiri objekta evidentirana u katastru, iako je stanje na terenu drugačije. Uvidom u Regulacioni plan Gazin Han konstatovali smo da je samo početak trase u provedbeno-planskim dokumentima, a da je veći dio van provedbeno-planske dokumentacije.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da je za uređenje prostora van provedbeno-planske dokumentacije neophodno ućešće Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo. Širenjem prostorno-planske dokumentacije stvorit će se uslovi za plansko infrastrukturno rješavanje naselja. Također, želimo napomenuti da Budžetom Općine Stari Grad Sarajevo za ovu godinu nisu planirana sredstva za ovu namjenu. Nadalje želimo skrenuti pažnju da općina, kao jedinica lokalne samouprave, nema isključivu nadležnost za proširenje postojeće infrastrukturne mreže, kao ni za planiranje i izgradnju nove. Isto je u obavezi nadležnih komunalnih preduzeća i njihovog osnivača, Vlade Kantona Sarajevo.

Pitanje:

Poštovani,Zanima me da li se planira u neko dogledno vrijeme uraditi nesto povodom stanja puta od Sedrenika do izletišta Barice i Cavljak? Naime, navedena izletista su veoma popularna i vazna za građane Sarajeva a put do istih je u veoma losem stanju. Cesta je na nekim dijelovima veoma uska sto otezava mimoilazenje vozila i cesto uzrokuje silazak vozila sa ceste preko veoma visokih ivica i potencijalno ostecenje vozila i nemogucnost bezbijednog povratka na cestu iz vodom formiranih kanala pored ceste. Osim toga, na dijelovima ne postoji nikakav vid ograde koja bi pruzila zastitu i bolju preglednost tokom ionako riskantnog mimoilazenja. Problem postoji godinama, a smatram da je izrazeniji zimi kada građani zbog smoga u velikom bbroju posjecuju izletista, a cesta je uska, zaledjena, te su rubovi ceste tesko vidljivi zbog snijega.LP

Odgovor:

Općina Stari Grad Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja KS i Direkcija za puteve KS su 20.02.2020.godine potpisale Sporazum o sufinansiranju projekata za poboljšanje saobraćajne infrastrukture na području Općine Stari Grad Sarajevo, predmet ovog Sporazuma je između ostalog bila i rekonstrukcija puta za Barice. Općina je u skladu sa preuzetim obavezama osigurala Glavni projekat za rekonstrukciju dijela lokalne ceste Sedrenik – Barice – Čavljak, dionica Sedrenik (kod rasadnika) do parkinga na Baricama. Nažalost do realizacije navedenog projekta nije došlo jer Ministarstvo sapobraćaja nije iskazalo dalji interes za isti. Obzirom da je procijenjena vrijednost radova preko 2.000.000,00 KM Općina Stari Grad Sarajevo nije u mogućnosti sama realizovati ovu investiciju.

Pitanje:

Poštovani načelniče, kakve imate planove u narednom periodu prema poboljšanju kvaliteta žitova stanovnicima ulice Boguševac. Mislim na stanje infrastrukture put od Mahmutovca prema Boguševcu, Bistrički potok koji je zatrpan smećem i rasitnjem kao i oštečenim kanalizacionim cijevima koji mogu biti izvor zaraze. Zimska isto tako služba zapostavlja prohodnost ka nama jer samo do Mahmutovca dolaze,a prema Boguševcu rijetko kad ili nikad.Kao i mnogi niz nagomilovanih problema. Zamolio bih Vas da ako ste u mogućnosti da obiđete i sami se uvjerite u kojem se stanju nalazi.Hvala Vam na izdvojenom vremenu.Lijep pozdrav !

Odgovor:

Općina Stari Grad Sarajevo svake godine, u skladu sa stvarnim budžetskim mogućnostima izdvaja značajna sredstva za poboljšanje života njenih građana u svih 16 mjesnih zajednica, pa tako i na području MZ Toka - Džeka. U ulici Boguševac je u toku 2018.godine asfaltiran dio ulice od br. 55 do mosta, 2019.godine izgrađen je potporni zid kod broja 17, 2020.godine asfaltiran je makadamski dio ulice Boguševac čikma, saniran zid u ulici Čohodara Meše, 2021.godine sanirana je padina na početku ulice Boguševac i postavljena zaštitna ograda, u 2022.godini je planirana izgradnja potpornog zida u ulic Boguševac kod br.2. Ovo je samo dio radova koji su posljednjih godina urađeni u naselju Boguševac u cilju poboljšanja životnih uslova stanovnika ovog dijela Općine.

Nadalje, Općina Stari Grad Sarajevo je za potrebe čišćenja i uređenja Bistričkog potoka organizovala izradu Elaborata o uređenju-čišćenju Bistričkog potoka sa sanacijom devastiranih obala i obezbjeđenjem protočnosti (“HIGRACON” d.o.o Sarajevo – juli 2021.god), te za ove potrebe od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo osigurala dio sredstava u 2021.godini. Međutim prema preporuci navedenog Ministarstva radovi na uređenju otvorenog korita Bistričkog potoka bi se trebali realizovati tek nakon što Grad Sarajevo izvrši sanaciju potoka u zacijevljenom dijelu. Naime radovi koji bi imali za cilj osiguranje veće protočnosti u otvorenom toku bi se negativno odrazili na oštećenja zacijevljenog dijela potoka. Općina Stari Grad je u saradnji sa Gradom izvršila sanaciju oštećenja na dvije vrlo kritične lokacije na zacijevljenom dijelu Bistričkog potoka, međutim to nije ni približno dovoljno da se osigura siguran protok veće količine vode.

Nažalost usljed neplanskih intervencija i izgradnje uz korito, neredovnog održavanja i neodgovornog odlaganja raznih vrsta otpada (kao npr. automobilske gume, kućni otpad i sl.) zatečeno stanje uz korito je takvo da se izuzetno teško može ostrvariti siguran protok velikih voda i stabilizacija vodotoka prije ulivne građevine.

Što se tiče kanalizacione mreže u ulici Boguševac, uz korito Bistričkog potoka položena je javna kanalizaciona mreža koja je u nadležnosti KJKP "Vodovod i kanalizacija" koji je u obavezi istu održavati u stanju funkcionalne ispravnosti, odnosno sve kvarove na istoj otklanjati u što kraćem roku i o svom trošku.

Nadalje, vezano za zimsko održavanje koristimo ovu priliku da Vas upoznamo da Općina Stari Grad Sarajevo i KJKP ''RAD'' d.o.o. Sarajevo imaju zaključen Okvirni sporazum za zimsko održavanje cesta na području Općine Stari Grad Sarajevo za period u trajanju od 3 godine (od 2021.godine do 2023.godine), te da su ovim Okvirnim sporazumom definisane ulice koje su predmet održavanja kao i prioriteti  održavanja. Na osnovu navedenog Okvirnog sporazuma, Općina Stari Grad Sarajevo i KJKP ''RAD'' d.o.o. Sarajevo zaključuju pojedinačne ugovore za svaku zimsku sezonu. Za zimsku sezonu novembar 2021-mart 2022. godine već je zaključen pojedinačni ugovor.

Ulica Boguševac je obuhvaćena zaključenim Okvirnim sporazumom i Ugovorom, i razvrstana je u III prioritet održavanja, te se njeno čišćenje realizuje se u skladu sa navedenim. U ulicama III prioriteta osiguranje prohodnosti se mora ostvariti u roku od 72 sata od prestanka padavina. Naime, ceste za zimsko održavanje se razvrstavaju u odnosu na kategoriju, gustoću i strukturu saobraćaja koji se na njima odvija, geografsko-klimatske prilike i mjesne potrebe. Naglašavamo da je održavanje prohodnosti saobraćaja u zimskim uslovima izuzetno težak izazov za svaku lokalnu zajednicu, pa i za one ekonomski puno snažnije i razvijenije lokalne sredine od Općine Stari Grad, koja je zbog svoje razuđenosti i konfiguracije terena jedna od najzahtjevnijih za zimsko održavanje. Stoga ističemo i potrebu uključivanja građana u zimsko održavanje što je i definisano kroz odredbe člana 46. Zakona o komunalnoj čistoći (Službene novine Kantona Sarajevo br. 14/16) gdje se navodi da je obaveza vlasnika stambenih objekata da vrše uklanjanje snijega  i posipanje površine ispred svojih objekata.

Također napominjemo, da je Općina Stari Grad Sarajevo u okviru svojih nadležnosti izvršila nabavku soli po mjesnim zajednicama, te je ista isporučena po svim mjesnim zajednicama i istu stanovnici po potrebi mogu uzimati.  

Sva direktna pitanja

Pitanje:

Da li su neki od ovih objekata stari i mogu li se uzeti pod zastitu i renovirati?

Pitanje na inicijativi/odluci: Uklanjanje ruševnih objekata

Odgovor:

Poštovani,

u periodu od 26.01.2022. do 04.02.2022. Općina Stari Grad izvršila je uklanjanje četiri ruševna objekta u ulicama Balibegovica, Brdo džamija i Džeka. Napominjemo da je ovdje riječ o objektima koji su u privatnom vlasništvu i nisu bili pod posebnom zaštitom države. Zbog starosti i neodržavanja objekata od strane vlasnika/suvlasnika, objekti su većim dijelom bili urušeni kroz sve etaže sa tendencijom obrušavanja zidova i greda prema ulicama, susjednim parcelama i susjednim objektima. Kao takvi, predstavljali su realnu opasnost kako za prolaznike i druge učesnike u saobraćaju navedenih ulica, tako i za susjedne objekte i parcele. Lokacije ruševnih objekata bile su mjesta deponovanja otpada, legla glodara i gmizavaca.

Rekonstrukcija ovih objekata nije bila moguća, s obzirom na to da su objekti bili uništeni u procentu višem od 60%. Bilo kakva rekonstrukcija ne bi vratila te objekte u stanje koje su imali prije urušavanja.

Pitanje:

Postovani, interesuje me da li ste dobili moj Prijedlog na Nacrt budzeta 2022. god. Lp

Pitanje na inicijativi/odluci: Javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2022. godinu

Odgovor:

 

Poštovani,

iz vašeg upita nije jasno o kojem prijedlogu se radi. Predlažemo da se obratite direktno Službi za finansije Općine Stari Grad Sarajevo putem telefona 033 282 343 ili putem emaila [email protected].

Pitanje:

Poštovani, Da li će se ovakvi projekti biti aktuelni i u drugim naseljima Starog Grada, kao npr. na Vratniku?

Pitanje na inicijativi/odluci: Sanacija Ulice Bjelavica i rasterećenje Ulice Toka

Odgovor:

Poštovani,

 U prethodnom periodu uložili smo značajna finansijska sredstva poboljšanje infrastrukture, posebno u padinskim dijelovima općine Stari Grad Sarajevo. Godišnji programi rada sačinjavaju se na osnovu stvarnih potreba i stanja detektovanog na terenu, ali i zahtjeva koje nam upućuju građani kroz Savjete mjesnih zajednica ili Zborove građana.

Što se tiče mjesne zajednice Vratnik, podsjetićemo vas da smo samo u u posljednje dvije godine u ovoj mjesnoj zajednici u potpunosti sanirali i asfaltirali tri ulice i to: Bijela česma i Mraovac, te sanirali kaldrmu u ulici Porčina.

No, ulaganja u infrastrukturu Vratnika su mnogo veća računamo li period u posljednjih 13 godina.

Neki od najvećih projekata u ovoj mjesnoj zajednici su: izgradnja nove separatne kanalizacione mreže u ulicama Hendek-Carina i Mejdan-Carina, rekonstrukcija ulice Strošići, izgradnja kanalizacione mreže ispod Višegradske kapije, sanacija sjevernog dijela Vratničkog bedema u ulici Bakije sokak, sanacija kaldrma u ulicama Ispod oraha, Lubina, Bijela česma i Kršilovac, te ulica: Nevjestina, Vratnik mejdan od Kule do broja 5, Višegradska kapija, Ispod grada, Jekovac, Širokac...ove investicije vrijedne su oko dva miliona maraka.

Svakako da ćemo nastaviti u smjeru sanacije infrastrukture u ovoj mjesnoj zajednici, a do kraja tekuće godina planirana je sanacija ulice Višegradska kapija od broja 35 do broja 41, za koju je već zaključen ugovor, a početak radova ovisi od vremenskih prilika.

Pitanje:

Poštovani,postoji li mogućnost realizacije školskog prevoza za djecu iz drugih naselja poput Alifakovca?

Pitanje na inicijativi/odluci: Besplatan prevoz za osnovce u općini Stari Grad

Odgovor:

Poštovani,

školski prevoz za učenike organizuje se samo na područjima gdje ne postoji redovan linijski prevoz i na većim udaljenostima od škole. Također, organizacija vanlinijskog prevoza zavisi i od broja učenika kojima je isti potreban. Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove, možete se obratiti nadležnoj Službi za obrazovanje, kulturu i sport koja će razmotriti vaš zahtjev.

Pitanje:

Imate li u planu da ovaj Centar radi duze (ne samo dva dana u sedmici)?

Pitanje na inicijativi/odluci: Pokretanje centra za rani rast i razvoj

Odgovor:

Poštovani,

 

Drago nam je da se roditelji već raspituju i da su zainteresovani za aktivnosti Centra za rani rast i razvoj. Kao što znate u prostorijama MZ Vratnik početkom mjeseca otvoren je prvi Centar za rani rast i razvoj na području općine Stari Grad koji će pratiti rast i razvoj djece od rođenja do desete godine.

Ja sam krajem prošlog mjeseca potpisao Sporazum o saradnji sa direktorom programa Dječijeg SOS sela Sarajevo Adnanom Alikadićem, na osnovu kojeg su prostorije MZ Vratnik ustupljenje na besplatno korištenje za potrebe Centra za rani rast i razvoj.

 

Prema informacijama iz Centra ukoliko zainteresiranost roditelja i potrebe djece budu velike i ako resursi Organizacije budu mogli odgovoriti potrebama, svakako da u narednom periodu imaju u planu  proširiti rad Centra za rani rast razvoj.

Sva pitanja po inicijativama/odlukama