Povećanje naknada za određene kategorije stanovništva


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

4

GLASAJ

0

20.09.2022.

Predlagač/ica: Općina Stari Grad
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: Realizacija u toku

Imajući u vidu porast životnih troškova, općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić odlučio je u planu budžeta za 2023. godinu povećati sredstva za stipendije koje će učenicima/ama i studentima/cama biti dostupne već od ove školske godine. 

Za studente/ice iz Starog Grada mjesečna stipendija će u školskoj 2022/23. godini iznositi 200 KM, a za učenike/ce srednjih škola 150 KM. Imajući u vidu da je sve manji broj učenika/ca starih zanata, ali i deficitarnih zanimanja za koje postoji sve veća potražnja, načelnik Hadžibajrić odlučio je da se stipendije za učenike/ce ovih zanimanja povećaju na iznos od 200 KM u nadi da će se učenici/e dodatno stimulisati za ove vrste poslova.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 09.12.2022.
Program vježbanja za osobe treće životne dobi “Zdravstveni poligoni”
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekologija 08.12.2022.
Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo
0%

0

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 07.12.2022.
Prikupljanje novčanih sredstava za Fond za liječenje oboljelih bh. građana/ki
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Ibrahim Hadžibajrić
NES
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca

Pitanje: Da li će biti neke naknade za penzionere i one koji su duže godina na birou?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Ibrahim Hadžibajrić, NES , 21.10.2022.

Poštovani,

Općina Stari Grad Sarajevo kroz brojne vidove programa i projekata pruža pomoć građanima koji su u stanju spocijalne potrebe. To je posebno izraženo od izbijanja pandemije korona virusa, a potom i naglog porasta cijena svih proizvoda i usluga usljed ratnih dejstava u Ukrajini. Pomoć će se nastaviti i u narednom periodu i to u višim iznosima nego dosad. Namjenska novčana pomoć penzionerima i onima koji se nalaze na birou, nije planirana. Međutim, kroz budžetsko povećanje finansijskih sredstava licima u stanju socijalne potrebe, kojima se smatraju i lica koja su nezaposlena, isti mogu ostvariti jednokratne novčane pomoći, pomoć za liječenje u Bosni i Hercegovini, te u inostranstvu, kao i pomoć u vidu obezbjeđenja ogrjeva. Kada su penzioneri u pitanju, lica koja ostvaruju minimalnu penziju kao ukupno mjesečno primanje, također mogu ostvariti jednokratnu novčanu pomoć za liječenje.