Izgrađeno pješačko ostrvo u Ulici Bistrik


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

66%
34%

23

GLASAJ

12

Nepoznat

Predlagač/ica: Ibrahim Hadžibajrić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: Realizovana

Izgradnjom pješačkog ostrva u Ulici Bistrik spriječeno je parkiranje vozila nesavjesnih vozača/ica u ovoj izrazito frekventnoj ulici. 

Stalnim obilaskom terena utvrđeno je da na ovom dijelu postoji opasnost za normalno odvijanje saobraćaja zbog velikog broja vozila koje pojedinci/ke ostavljaju u centralnom dijelu saobraćajnice, na kojem je dosad bilo iscrtano pješačko ostrvo, najčešće kako bi koristili/e usluge nekih susjednih objekata.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Kultura i sport 12.06.2024.
Izgradnja objekta Muzeja “Berber”
50%
50%

5

GLASAJ

5

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 11.06.2024.
Uklonjen ruševni objekat u Starom Gradu
100%

19

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Socijalna politka 24.05.2024.
Škola plivanja za učenike i učenice iz Starog Grada
100%

19

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Ibrahim Hadžibajrić
NES
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca

Pitanje: Da li će se ovo isto napraviti i ispred Careve Džamije? Pored toga, na tranzitu prema Hošinom brijegu kod kafića redovno se parkiraju automobili na trotoare. Ne treba ni naglašavati da vozila brzo idu, a pri čemu su zbog takvog ponašanja ugroženi stanovnici tog naselja, pogotovo djeca i majke sa kolicima.

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Ibrahim Hadžibajrić, NES , 05.10.2022.

Poštovani,

U okviru projekta rekonstrukcije saobraćajnice i pješačkih staza, dionica: Drvenija – Austrijski trg i trolejbuska okretnica, koji su zajednički realizovali Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Općina Stari Grad Sarajevo u prethodnom periodu, izvršena je izgradnja izdignutog ostrva na raskrsnici ulica Bistrik i Hamdije Kreševljakovića, a u cilju usmjeravanja saobraćajnih tokova i sprječavanja parkiranja na ovom lokalitetu. U narednom periodu nije planirana izgradnja ostrva u blizini Careve džamije.

Vezano za problem parkiranih vozila na trotoaru u ulici Put mladih muslimana,  Odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18) utvrđene su površine na kojima nije dozvoljeno zaustavljanje/parkiranje. Navedenim Zakonom date su ovlasti i mogućnosti nadležnim ministarstvima unutrašnjih poslova za izdavanje prekršajnih naloga i sankcionisanje vozača koji zaustavljaju ili parkiraju vozila na mjestima na kojima ugrožavaju bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju, ili predstavljaju smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka, kao i na svim drugim javnoprometnim površinama na kojima zaustavljanje/parkiranje nije dozvoljeno. Općina Stari Grad Sarajevo se u kontinuitetu obraća Policijskoj stanici Stari Grad sa zahtjevom za poduzimanje mjera iz njihove nadležnosti, shodno odredbama navedenog Zakona, a u cilju rješavanja problema nepropisnog parkiranja vozila na području ove Općine. Općinski načelnik nema nadležnost za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila niti sankcionisanje vozača koji nepropisno parkiraju svoja vozila.