Financijska pomoć za rješavanje stambenog pitanja mladih


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

11

GLASAJ

0

16.11.2023.

Predlagač/ica: Općina Usora
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: Realizovano

Načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić potpisao je 15. i 16. novembra u notarskoj kancelariji u Jelahu ugovore sa šest mladih porodica koje prvi put rješavaju stambeno pitanje. 

Općina će na ovaj način sufinancirati rješavanje stambenog pitanja mladih porodica u maksimalnom iznosu od 10.000 KM za jednu stambenu jedinicu (kuća, stan ili dogradnja stambenog objekta) na području ove lokalne zajednice.


Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Lokalne procedure 13.05.2024.
Nabavka službenih vozila
67%
33%

6

GLASAJ

3

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 06.05.2024.
Nova dvorana za učenike/ce od školske 2024/2025. godine
100%

8

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Infrastruktura 17.04.2024.
Sanacija dječijih igrališta
100%

9

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Zvonimir Anđelić
HDZ BiH
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca