Filter: Načelnik i vijećnici
Načelnik/ca
Zvonimir Anđelić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Predsjedavajući vijeća
Anto Matić
Stranka: HDZ BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Općinsko vijeće
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Postavi pitanje
Goran Ivić
Stranka: HDZ 1990
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0