Dajana Matošević

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
HDZ BiH
Kratka biografija

Magistrica socijalnog rada

Funkcija
Vijećnica
Broj osvojenih glasova
157
;
;